dimanche 15 février 2015

Mặt trận Cao Bằng mùa xuân năm 1979


RadioCTM - Hoàng Long@S:
Phỏng vấn cựu Trung Tá Quân Đội Nhân Dân Trần Anh Kim:

Trên trang blog Nguyễn Xuân Diện gần đây có đăng một bài viết của tác giả Trần Đức Anh Sơn có nhan đề “Này ông Trọng xin hãy nhắc đến họ một câu”, (*) nội dung đề cập đến bài diễn văn của ông Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng CSVN. Qua đó ông Trọng nói rằng đã có 160 ngàn đảng viên đảng CS hy sinh, nhưng không hề nói gì về những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Biên giới năm 1979 chống quân xâm lược Trung Quốc. Hàng chục ngàn chiến sĩ và đồng bào nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc này đã bị lãnh đạo đảng hoàn toàn lãng quên từ năm 1984 đến nay để làm vừa lòng quan thầy của họ ở Bắc Kinh. Bức ảnh minh hoạ cho bài viết này mang giòng chữ: “Chỉ mong Tổ quốc 1 lần nhắc tên họ công khai”.

Giòng chữ mang niềm mong ước thật giản dị nhưng cũng thật xót xa cho vong linh của hàng
vạn người đã hy sinh vì tổ quốc ở biên giới phía bắc 36 năm trước đây. Thực ra thì chỉ lãnh đạo Đảng cố tình quên lãng, còn tổ quốc và đồng bào vẫn công khai nhắc đến những hy sinh dũng liệt của đồng bào và chiến mà máu đào của họ đã thấm vào lòng đất biên giới cho sự vẹn toàn của đất nước.

Nếu lãnh đạo đảng không dám nhắc đến những hy sinh đó thì những người còn sống, những nhân chứng của cuộc chiến bi hùng đầy máu và nước mắt đó lại càng phải nhắc nhở để những hy sinh của bao người con của đất nước không bị đảng chôn lấp, xoá mờ. Trong cuộc phỏng vấn cựu Trung Tá QĐND Trần Anh Kim được gửi đến quý vị sau đây, Trung Tá Trần Anh Kim, một cán bộ cấp tiểu đoàn trong cuộc chiến bi hùng của 36 năm trước, sẽ thuật lại mặt trận Cao Bằng mà ông đã trực tiếp tham dự  trong hơn nửa tháng chiến đấu.
Mời quý vị cùng nghe sau đây. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi