dimanche 1 septembre 2013

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ra Cáo Bạch từ nhiệm khỏi Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 1.9.2013
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ra Cáo Bạch từ nhiệm khỏi Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất


PARIS, ngày 1.9.2013 (PTTPGQT) - Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Cáo Bạch mà Ngài gửi tới toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước về quyết định Ngài rút lui và từ nhiệm chức vụ Tăng Thống vì những lý do đạo đức trong nội bộ Hội đồng Lưỡng Viện đối với Hòa thượng Chánh Lạc.

Sau đây là toàn văn bức Cáo Bạch của Đức Tăng Thống mà chúng tôi scan lại trước khi gửi đi, dù gặp khó khăn và chuyển tải khá nặng qua Email. Tuy nhiên để trung thành với nội dung Cáo Bạch cũng như giữ đúng chữ ký của Ngài cùng ấn dấu của Viện Tăng Thống cho một văn kiện trọng yếu hôm nay :

 
 
 
 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi