mardi 6 mai 2014

Nóng - dân Tam nông Phú thọ bắt chủ tịch, bao vây trụ sở huyện !

     Bạn đọc gửi tin và ảnh :
 Chưa rõ vì nguồn cơn nào mà dân Tam nông Phú Thọ đã bắt chủ tịch xã Tề Lễ, dẫn độ lên huyện, bao vây  trụ sở để biểu tình, phản đối dũ đội khiến nhiều lực lượng phải xuất quân :


  
   Dân biểu tình, bắt chủ tịch xã Tề Lễ ra huyện đòi thả người Những người dân đã biểu tình từ đêm hôm qua sau vụ bắt giữ người trái phép ở xã Tề Tễ - Tam Nông. Được biết, người dân đã tụ tập rất đông trước ủy ban xã đánh trống phản đối việc bắt giữ người. Sáng nay người dân xã Tề Lễ tiếp tục ra tận lán trại của cát tặc đập phá vì có liên quan đến vụ bắt người gây phẫn nộ. Đến 10h sáng người dân bắt chủ tịch xã đi bộ ra huyện để biểu tình đòi thả người. 

FB Tele Tam

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi