mardi 30 septembre 2014

Công an Hà Nội bắt đầu chiến dịch khủng bố các nhà báo


VRNs (30.09.2014) – Sài Gòn – Trong hai tuần lễ qua, một số nhà báo và blogger đã bắt đầu bị công an Bình Dương, Hà Nội khủng bố bằng cách gởi thư mời, giấy triệu tập.
Vẫn với các hình thức vi phạm pháp luật được mang danh công lực để khủng bố dân, để rồi khi đã bắt dân thì ép tội cho bằng được. Thậm chí có những người dứt khoát không nhận tội thì vẫn bị công an ngụy tạo bằng chứng để buộc Tòa án kết tội như các trường hợp Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải, Đặng Xuân Diệu, Tạ Phong Tần, Lê Quốc Quân …
Tuy nhiên, gần đây với sự trợ giúp của các luật sư, các nhà báo và blogger đã biết rõ quyền của mình và giới hạn của cơ quan công lực, nên họ không buông xuôi để tùy ý công an muốn làm gì thì làm. Dẫu biết, công an vẫn có thể dựng nên vụ án từ không có gì, nhưng những nổ lực bạch hóa các việc làm sai trái của công an, nhất là ngành an ninh Việt Nam là cách tốt nhất để giáo dục cộng đồng về ý  thức pháp luật.
VRNs xin giới thiệu Đơn khiếu nại của nhà báo Phạm Thành (Phạm Chí Thành) về việc ông bị công an thủ đô Hà Nội cố tình vi phạm pháp luật để khủng bố tinh thần ông.
—–
140929001

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về việc Triệu tập công dân trái pháp luật

Kính gửi: Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội

I. Người khiếu nại:
Tôi là Phạm Chí Thành, sinh năm 1952.
Trú tại 121, ngách 128C/27 Đại La, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

II. Người bị khiếu nại:
Điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tá Nguyễn Trung Nam.
Địa chỉ: Số 54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Về hành vi triệu tập công dân trái pháp luật.

III. Nội dung:
Ngày 21/09/2014, tôi nhận được Giấy triệu tập (Lần thứ Nhất) số 115, đề ngày 21/09/2014 của Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an thành phố Hà Nội do Điều tra viên (ĐTV) Nguyễn Trung Nam ký. Nội dung giấy triệu tập yêu cầu tôi: 8 giờ 30 ngày 22/09/2014 có mặt tại Trụ sở Công an thành phố Hà Nội địa chỉ số 54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để “Làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, hỏi về việc liên quan đến An ninh, Chính trị”.
Ngày 22/09/2014: Tôi đã làm việc với các ĐTV Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Thế Thanh, và người có tên là Khánh, buổi sáng từ 8giờ 30 đến 12 giờ; buổi chiều từ 15 giờ đến 21 giờ.
Theo yêu cầu của ĐTV Nguyễn Trung Nam, ngày 23/09/2014: Tôi tiếp tục làm việc với các Điều tra viên Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Thế Thanh, từ 9 giờ đến 12 giờ.
Đến cuối buổi làm việc của buổi sáng ngày 23/09/2014, tôi đề nghị với Cơ quan ANĐT để tôi mời luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho tôi cùng tôi làm việc với Cơ quan ANĐT, Cơ quan ANĐT đã đồng ý và cho tôi về, hẹn tôi sau khi mời được luật sư sẽ làm việc tiếp với tôi cùng luật sư vào sáng ngày 26/09/2014. Sau khi tôi được Luật sư Hà Huy Sơn, thuộc Công ty Luật TNHH Hà Sơn nhận lời làm người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho tôi trong quá trình làm việc với Cơ quan ANĐT, theo yêu cầu của ĐTV Nguyễn Trung Nam ngày 25/09/2014, Luật sư Hà Huy Sơn đã đến làm thủ tục với Cơ quan ANĐT và được trả lời: Cơ quan ANĐT chưa có quyết định khởi tố bất cứ một vụ án hình sự nào mà ông Phạm Chí Thành (tôi) có vai trò là người tham gia tố tụng nên Cơ quan ANĐT không đồng ý để Luật sư Hà Huy Sơn tham gia các buổi làm việc cùng ông Phạm Chí Thành (tôi).
Ngày 28/09/2014, Cơ quan ANĐT tiếp tục gửi cho tôi Giấy triệu tập (Lần thứ Hai) do ĐTV Nguyễn Trung Nam ký yêu cầu tôi 8 giờ 30 ngày 29/09/2014 tiếp tục đến làm việc với Cơ quan ANĐT với nội dung, địa điểm như Giấy triệu tập (Lần thứ Nhất).

IV. Các vi phạm:
Thứ nhất:
ĐTV Nguyễn Trung Nam và Cơ quan ANĐT Công an thành phố Hà Nội đã phá bỏ thỏa thuận với tôi về việc tôi mời luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho tôi tham gia cùng tôi trong các buổi làm việc với Cơ quan ANĐT.
Nguyên tắc cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là “Công dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm và Nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho phép”. Về việc mời luật sư: Không có quy định nào của pháp luật cấm tôi được quyền có luật sư tham gia cùng các buổi làm việc với Cơ quan ANĐT; ngược lại không có quy định nào của pháp luật cho phép Cơ quan ANĐT từ chối không cho tôi được có luật sư bảo vệ trong khi làm việc với Cơ quan ANĐT.
Thứ hai:
Mặt khác, cho đến nay, tôi chưa được Cơ quan ANĐT thành phố Hà Nội cho biết là có quyết định khởi tố một vụ án hành sự nào mà tôi là người tham gia tố tụng với một tư cách nào đó như Ghi chú ở mặt sau của mẫu Giấy triệu tập là:
- Người làm chứng ( theo khoản 4 điều 55 của Bộ luật tố tụng hình sự);
- Người bị hại (theo khoản 4 điều 51 Bộ luật tố tụng hình sự);
- Nguyên đơn dân sự; Bị đơn dân sự; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (theo điều 52, 53 và 54 của Bộ luật tố tụng hình sự).
Như vậy, hành vi ĐTV Nguyễn Trung Nam ra Giấy triệu tập tôi là không có căn cứ pháp luật, hay nói cách khác là trái pháp luật.
Thứ ba:
- Căn cứ điểm 1.1 mục 1 của Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11) ngày 12/01/2006 của Bộ Công an, quy định:
“1.1. Điều tra viên được phân công thụ lý chính điều tra vụ án được ký giấy triệu tập bị can tại ngoại để hỏi cung, triệu tập và lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án theo kế hoạch đã được Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra được phân công chỉ đạo điều tra vụ án duyệt. Việc triệu tập bị can, triệu tập và lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực hiện theo quy định tại các điều 129, 133, 135, 136, 137 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.”
- Căn cứ điều 35 của Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/07/2014 của Bộ Công an, trích:
“Khi triệu tập, hỏi cung bị can tại ngoại; triệu tập và lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, Điều tra viên phải thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11) ngày 12/01/2006 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;”
Chưa có vụ án thì chưa có ĐTV được phân công thụ lý chính điều tra vụ án.
Việc triệu tập ai thì cũng phải thực hiện theo quy định tại các điều 129, 133, 135, 136, 137 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.
Kết luận:
Hành vi ra Giấy triệu tập (Lần thứ Nhất) số 115, đề ngày 21/09/2014 và Giấy triệu tập (Lần thứ Hai) ngày 28/09/2014 của ĐTV Nguyễn Trung Nam thuộc Cơ quan ANĐT yêu cầu tôi Phạm Chí Thành đến Cơ quan ANĐT thành phố Hà Nội để “Làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, hỏi về việc liên quan đến An ninh, Chính trị” là hoàn toàn trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp năm 2013 bảo hộ.

V. Yêu cầu:
1- Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan ANĐT thành phố Hà Nội buộc ĐTV Nguyễn Trung Nam chấm dứt ngay việc ra các Giấy triệu tập trái pháp luật để yêu cầu tôi đến làm việc với Cơ quan ANĐT.
2- Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan ANĐT thành phố Hà Nội có văn bản xin lỗi đối với tôi và gia đình tôi vì hành vi trái pháp luật nêu trên của ĐTV Nguyễn Trung Nam đã làm đảo lộn cuộc sống vật chất và ảnh hưởng tinh thần của tôi và các thành viên của gia đình tôi trong thời gian vừa qua.
Trân trọng cám ơn quý Thủ trưởng Cơ quan ANĐT,
Phạm Chí Thành
—— 
• Tài liệu kèm theo:
1. Giấy triệu tập (Lần thứ Nhất) số 115, đề ngày 21/09/2014;
2. Giấy triệu tập (Lần thứ Hai) ngày 28/09/2014;
Nơi nhận: Người làm đơn
- Như trên (02);
- Lưu gđ, 03b.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi