dimanche 28 décembre 2014

Bài giảng Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý – Hòa bình thánh 12/2014 và cho tử tù Nguyễn Văn Chưởng

Bài giảng Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý – Hòa bình thánh 12/2014 và cho tử tù Nguyễn Văn Chưởng tại Nhà thờ Thái Hà ngày 28/12/2014:
Bài do linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong.giảng lễ:

Hà Nội, ngày 28/12/2014
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi