dimanche 14 décembre 2014

Cuộc tuyệt thực tại Washington DC tiến vào đêm lạnh

RadioCTM -- Thế Quyên@S:
Sau đây là một số hình ảnh từ cuộc tuyệt thực đang diễn ra tại Washington DC, trước sứ quán CSVN để phản đối sự gia tăng bạo hành, bắt bớ của nhà cầm quyền CSVN, và đánh động công luận quốc tế về tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ tại Việt Nam.
Cuộc tuyệt thực bắt đầu từ 11 giờ sáng ngày 13/12/2014 và đang tiến vào đêm đông giá lạnh.
image001
image003
image005
image007
image009
image011
 RadioCTM — Thế Quyên@S: tổng hợp tối ngày 13/12/2014

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi