dimanche 14 décembre 2014

Cùng lên tiếng cho Nhân Quyền tại Việt Nam

RadioCTM - Thanh Lan@S:
bieutinh8
Đánh dấu 66 năm ngày công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 10 tháng 12, cũng như hỗ trợ các nhà dân chủ trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2014 tại Việt Nam và đặc biệt hiệp thông cùng những tiếng nói Nhân Quyền can đảm đang bị giam cầm trong tù ngục, vào ngày 13/12/2014 đồng bào tại Hoa Kỳ đã biểu tình và tuyệt thực tại 3 nơi cùng lúc để đánh động công luận quốc tế về tình trạng chà đạp nhân quyền tại Việt Nam.
Mời quý thính giả theo dõi phần tường thuật của ông Hoàng Thế Dân trước lãnh sự quán CSVN tại San Francisco ; chia sẻ cảm tưởng của cô Xuân Phương một tuyệt thực viên tại Houston, Texas ; và phần nhận định của Bác sĩ Đặng Vũ Chấn đại diện đảng Việt Tân tại WDC.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi