samedi 25 octobre 2014

Giáo dân Thái Hà biểu tình trước UBND quận Đống Đa và đất Hồ Ba Giang


VRNs (23.10.2014) – Chiều nay lúc 14g ngày 23/10 bà con giáo dân giáo xứ Thái Hà đã tập trung về nhà xứ làm khẩu hiệu yêu cầu chính quyền Hà Nội dừng ngay các hoạt động xâm phạm đất hồ Ba Giang của giáo xứ Thái Hà trong mấy ngày qua. Hiện nay, bà con giáo dân đang đi bộ lên UBND Quận Đống Đa nộp đơn thư khiếu nại. Bà con đã có mặt ở cổng uỷ ban.
1
2
3
5
Đã đến giờ làm việc nhưng UBND quận Đống Đa không tiếp công dân
6
Bà con đang bị chặn lại
7
8
Bà con đang hô khẩu hiệu yêu cầu nhà cầm quyền trả lại đất Hồ Ba Giang cho nhà Chúa
9
Các cán bộ không mở cửa tiếp công dân mà đứng từ trong nhìn ra để bà con đứng bên ngoài
10
11
12
Đẩy dân phòng ra xé khẩu hiệu
Khoảng 14g45 thay vì tiếp công dân, UBND quận Đống Đa sai dân phòng ra giật xé hết những khẩu hiệu bằng giấy trên tay bà con.
Cán bộ UBND quận không tiếp công dân nên bà con cùng nhau tiến ra khu đất hồ Ba Giang phản đổi và yêu cầu dừng ngay việc thi công trái pháp luật trên đất tôn giáo của Tu viện DCCT Hà Nội.
1
Hà Vân, VRNs

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi