samedi 25 octobre 2014

Những Hiện Tượng Bí Ẩn Trong Lịch Sử Chưa Thể Lý Giải

1- Thanh kiếm 2.000 năm tui bng đng trong lăng m ca Tn Thy Hoàng vn còn rt sc bén
alt
Vào năm 1994, mt thanh kiếm bng đng đã được tìm thy trong lăng m binh mã ca Hoàng Đế Tn Thy Hoàng. Thanh kiếm này có rut rt dày, nó ng sâu trong hoàng th ti hơn 2.000 năm, khi mi được khai qut nó vn trông như mi và sc bén vô cùng. Sau khi kim tra, người ta nhn thy lp b mt thanh kiếm có cha hp cht mui crôm dày 10 micron, s phát hin này ngay lp tc thu hút được s chú ý ca thế gii. Bi vì phương pháp x lý quá trình oxy hóa mui crom mi ch xut hin cn đi, vào năm 1937 ti Đc, và Hoa K vào năm 1950 mi phát minh ra.

2- Mt người đàn ông n Đ không ăn ung trong 68 năm

alt
Mt người đàn ông n Đ có tên là Prader Jani, đã ròng rã 68 năm mà ông không cn ăn bt c thc ăn hay thc ung nào, cũng không phi đi v sinh. Jani đã tng trong mt bnh vin Tây n Đ đ quan sát kim tra, nhưng s thn k ca ông đã khiến 400 bác sĩ bnh vin phi cm thy bi ri. Theo ông cho biết, ln cui cùng ông ăn và ung là khi ông 10 tui. K t đó, ông thông qua thc hành yoga đ duy trì sinh mnh mình. Các bác sĩ cho biết, mc dù ông không ăn ung nhưng trong cơ th ông vn có s hình thành nước tiu, nhưng va hình thành thì bàng quang đã hp th. Hin nay các nhà khoa hc vn không th gii thích ni hin tượng này.
3- Làng  Shivpuri n Đ hòn đá thánh t lơ lng trên không”
alt
Trước mt đn th ti làng Shivpuri, n Đ có 2 hòn đá Thánh, mi hòn nng tm 450 kg, và ch cn có người dùng ngón tay tr bên tay phi đt phía dưới ca hòn đá thiêng liêng này, và không ngng đng thanh hô ln: Kumar Alli Daer Wei k k kỳ”, thì hòn đá lin như người sng di chuyn bay lên đến đ cao tn 2 mét so vi mt đt. Ch cho đến khi h hô liên tc hết hơi này cho đến hơi khác không dng mi h tr li mt đt. V nguyên nhân có th khiến nó như vy, cho đến nay vn không mt li gii thích nào đáng tin cy.

4- Mt chiếc máy bay mt tích ti Philippines sau 48 năm xut hin tr li nguyên vn như xưa

alt
Năm 1985, mt chiếc máy bay hành khách 48 năm trước (na thế k) đã b mt tích khi đang bay t Philippines hướng v đo Mindanao, đã được tìm thy trong vùng đm ly New Guinea. Điu khiến người ta không th hiu ni, đó là chiếc máy bay trông vn mi y ht như hi nó b biến mt. Đng thi nhng t báo được tìm thy trong cabin vn ghi nguyên vn là ngày ch nht đu tiên ca tháng 1 năm 1937, cũng như cà phê bên trong phích vn còn nóng, hương v không thay đi, pin vn được sc đy Các nhà điu tra đu cm thy đáng s mà không gii thích ni.

5- Bc hình phi hành gia vũ tr được khc ni trong mt nhà th c Salamanca, Tây Ban Nha

alt
Ti thành ph Salamanca ca Tây Ban Nha trong mt nhà th c có khc ni hình tượng mt phi hành gia bí n. Nhà th ln Leronimus Cathedral được tu sa năm 1102. Điu đáng ngc nhiên đây, đó là trên đó có khc mt s mô hình đc bit hp dn, trong đó có mô hình mt phi hành gia. Mô hình này được chm khc rt tinh tế, trên thân mc b qun áo phi hành gia: L nào cách đây mt ngàn năm trước phi hành gia li có kh năng có b qun áo vượt qua đường hm thi gian và không gian?

6- Bn ngàn binh sĩ Tây Ban Nha bí n biến mt

alt
Bn ngàn binh sĩ Tây Ban Nha đã b mt tích mt cách bí n không mt du vết, nhưng nó li là s tht. Nó đã được ghi li bng giy trng mc đen trong lch s quân s ti các tài liu chính thc ca Tây Ban Nha và các t chc có thm quyn. Năm 1711, bn ngàn binh sĩ Tây Ban Nha đóng quân ti tri cùng người dân trên núi. Ngày hôm sau, khi quân tiếp vin ti nơi này thì h đã thy toàn b đơn v đóng quân ti đây đã biến mt hoàn toàn. Cnh sát đã điu tra rt nhiu trong vài tháng, nhưng vn không th tìm thy bt k manh mi nào. Đây là mt v mt tích tp th ln nht trên thế gii.

7- Thái Lan: “Thân th ca đa tr đã chết bt hoi

alt
Ti Thái Lan, mt gia đình nh có mt cu con trai khi lên 6 tui thì b chết. Hai v chng lin an táng cho cu trong tu vin, mt điu k l đã xy ra! K t đó cp v chng này thường xuyên nm mơ rng con trai h nói vi h là không quen vi cuc sng trong tu vin, do đó h đã đem xác cu v nhà, và sau đó h không gp gic mơ tương t như vy na. Trong nhng năm qua, mc dù thân xác đã b mt nước và khô li, nhưng tóc và móng tay cu vn không ngng phát trin!

8- Máy bay M rơi vào “đường hm thi gian bí n

alt
Năm 1955, mt chuyến bay mang s hiu 914 ct cánh t New York hướng v Florida thì đt nhiên b mt tích, lúc đó nó được nhìn nhn rng có th do chiếc máy bay rơi xung bin. Tuy nhiên sau 35 năm, chuyến bay s hiu 914 này li đt nhiên xut hin Venezuela. Khi nhng người này tr v nhà Hoa K, h đã rt ngc nhiên, con ca h và nhng người thân yêu cũ đu đã già hết ri, nhưng h thì vn còn tr như năm đó. Điu này đã thc s đt ra câu hi, liu có tn ti đường hm thi gian không?
(Điu này có khiến cho bn nghĩ v chuyến bay M370 ca hãng hàng không Malaysia không?)

9- Tàu đin ngm Moscow ca Nga biến mt mt cách bí n

alt
Mt ngày vào năm 1975, ti mt ga tàu đin ngm Moscow đã xy ra mt s biến mt l thường. Bui ti hôm đó vào lúc 21h16’, mt tàu đin ngm t ga Belarus hướng v ga Bulaisinuo. Ch còn 14 phút là tàu ngm có th đến ga tiếp theo, nhưng không ng trong vòng 14 phút này, chiếc tu cha đy khách này đt nhiên biến mt. Quân đi và toàn b các nhân viên qun lý tàu đin ngm Moscow bt đu mt cuc tìm kiếm quy mô ln. Tuy nhiên, t đó đến gi vn không tìm thy bt k hành khách nào c.

(Ph trách biên tp: Gia Cát Tng Tng).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi