samedi 25 octobre 2014

Nhà cầm quyền cần phải tuân thủ pháp luật Việt Nam

VRNs – Hà Nội
Công văn ông Phó chủ tịch quận Đống Đa
đã gởi đến DCCT hôm 21.10 vừa qua.
DCCT HN: Yêu cầu nhà cầm quyền tuân thủ pháp luật Việt Nam
Hôm qua, các tu sĩ và linh mục DCCT tại Hà Nội đã đồng ký tên trên một văn thư gởi đến ông Chủ tịch Tp. Hà Nội, và ông Phó chủ tịch quận Đống Đa, người đã gởi công văn đến DCCT hôm 21.10 vừa qua.

Trong văn thư, DCCT HN trình bày những suy luận và áp dụng sai pháp luật của văn bản do Ông phó chủ tịch quận Đống Đa trả lời, và yêu cầu nhà cầm quyền phải căn cứ trên pháp luật để xem xét giải quyết chứ không thể tự ý từ chối giải quyết bằng cách nói: “không có cơ sở xem xét giải quyết yêu cầu của Giáo xứ Thái Hà đòi giao trả quyền sử dụng khu đất Hồ Ba Giang”.

VRNs lưu ý, thẩm quyền giải quyết đất đai tôn giáo thuộc UBND tỉnh thành trực thuộc trung ương, không thuộc phạm vi trách nhiệm của quận huyện.

Xem văn thư gởi đến ông Chủ tịch Tp. Hà Nội, và ông Phó chủ tịch quận Đống Đa dưới đây:
Kính gửi:        
- Ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội
- Ông Phan Hồng Việt – Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Hà Nội
Chúng tôi, các linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cùng toàn thể giáo dân Giáo xứ Thái Hà, đã nhận được Văn bản số 991/UBND-TTr đề ngày 21/10/2014 về việc trả lời đơn của linh mục Giuse Nguyễn Văn Phượng (“Văn bản số 991/UBND-TTr”) liên quan đến khu đất Hồ Ba Giang của Giáo xứ Thái Hà.
Sau khi đọc Văn bản số 991/UBND-TTr, chúng tôi thật sự thất vọng và phẫn nộ cách trả lời của Quý vị đối với các khiếu nại chính đáng và hợp pháp của chúng tôi. Quý vị gần như không hề xem xét đến các chứng cứ, các căn cứ pháp lý – mà đã rất nhiều lần, rất nhiều văn bản – chúng tôi gửi Quý vị. Quý vị chỉ nhai đi nhai lại các căn cứ hoàn toàn trái pháp luật, không phù hợp khách quan để áp đặt Giáo xứ Thái Hà phải chấp nhận hành vi “cố ý làm trái qui định về quản ký đất đai” của Quý vị.
Dù thừa nhận Quyền sử dụng hợp pháp của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà – Hà Nội đối với diện tích “hơn 60.000 m2 đất (trong đó có 14.182 m2 đất Hồ Ba Giang)”, nhưng lại căn cứ vào “linh mục Vũ Ngọc Bích đã bàn giao sang Nhà nước quản lý từ năm 1961”; căn cứ vào khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc Hội để gọi là “không có cơ sở xem xét giải quyết yêu cầu của Giáo xứ Thái Hà đòi giao trả quyền sử dụng khu đất Hồ Ba Giang”.
Giáo xứ Thái Hà – Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (Dưới đây gọi tắt là: Nhà Thờ – và Tu viện Thái Hà”) trả lời Quý vị:
1.         Nhà Thờ – và Tu viện Thái Hà khẳng định Quyền sử dụng hợp pháp đối với diện tích khu đất Hồ Ba Giang. Xét thấy không cần thiết lặp lại các căn cứ pháp lý chứng minh nội dung này, chúng tôi đề nghị Quý vị xem lại các văn bản chúng tôi đã gửi Quý vị suốt những năm qua.
2.         Đại diện có thẩm quyền của Nhà Thờ – và Tu viện Thái Hà chưa bao giờ tự nguyện gọi là “bàn giao sang cho nhà nước quản lý”cách hợp pháp khu đất Hồ Ba Giang: Chúng tôi đã có văn bản trình bày rõ, xét về Luật giáo Hội Công Giáo lẫn Pháp luật Nhà nước thời điểm 1961, linh mục Vũ Ngọc Bích không phải là người có thẩm quyền để “bàn giao” khu đất Hồ Ba Giang (nếu có). Và Quý vị cũng chưa bao giờ trưng ra được căn cứ hợp pháp chứng minh Nhà nước đã làm thủ tục pháp lý cần thiết theo qui định pháp luật lúc bấy giờ để được “nhận bàn giao” khu đất Hồ Ba Giang từ linh mục Vũ Ngọc Bích “bàn giao sang” nếu có.
3.         Như vậy, chưa bao giờ Nhà nước đã có “quản lý” hợp pháp khu đất Hồ Ba Giang: nên không thể áp dụng các qui định sai luật về nội dung “Nhà nước đã quản lý…”. Quý vị căn cứ Luật Đất đai 2003 và Nghị quyết 23/2003/QH11 của Quốc Hội để cho rằng “Nhà nước không xem xét, không thừa nhận đòi lại đất … trong quá trình thực hiện chính sách đất đai…”. Chúng tôi yêu cầu Quý vị trưng dẫn ra “Chính sách đất đai” nào vào thời điểm năm 1961, Nhà nước qui định “được nhận bàn giao đất Tôn giáo đang sử dụng”? Trái lại, Quý vị lại cố tình bỏ qua các “chính sách đất đai” đối với Tôn giáo vào thời điểm này rằng: “Đối với các hội hè, Tôn giáo: chính sách cụ thể chỉ quản lý đối với diện tích đất cho thuê, cho người khác sử dụng nhờ …” nhưng phải “chú ý làm tốt về mặt chính trị …” và ngay cả “Đất cho thuê, cho sử dụng nhờ thuộc phạm vi nội tự….. thì Nhà nước cũng không quản lý đất này” (tiết 2, mục III Thông tư số 10-TTG ngày 04/2/1963 của Thủ tướng chính phủ). Và “các việc mua bán, cho … nhà cửa, ruộng đất bắt buộc phải trước bạ rồi mới sang tên trong… bộ và sổ thuế…”; “Trước khi đem trước bạ, văn tự phải đưa Ủy ban hành chính xã hay thị xã nhận thực chữ ký người mua bán, cho, nhận…” (Điều 1 và điều 2 Sắc lệnh số 85-SL ngày 29/2/1952 của Chính phủ nước VNDCCH).
Đã không được “giao đất” trong quá trình “thực hiện chính sách về quản lý nhà – đất và chính sách cải tạo XHCN…” hợp pháp thì không thể căn cứ khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2003 và Điều 2 Nghị quyết 23/2003/QH11 của Quốc Hội.
4.         Nhà nước “vì dân – do dân” thì không thể cưỡng đoạt trái phép tài sản Tôn giáo để “triển khai dự án xây dựng khu cây xanh, sân chơi và tiêu cảnh”; không thể sử dụng “biện pháp trái pháp luật” cho mục đích “đem lại lợi ích chung cho cộng đồng dân cư”. Đồng bào Công giáo chỉ có “lợi ích chung” khi “đất Tôn giáo” được sử dụng “đúng mục đích Tôn giáo”. Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Nhà, đất liên quan đến Tôn giáo mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng … trong trường hợp cơ sở Tôn giáo có nhu cầu chính đáng sử dụng nhà, đất đó vào mục đích Tôn giáo thì tùy trường hợp cụ thể, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trưng ương có thể xem xét giao nhà, đất với diện tích phù hợp…”
5.         Vì những căn cứ kể trên, mọi hành vi: qui hoạch, san lắp, xây dựng… trên tài sản hợp pháp của Nhà Thờ – và Tu viện Thái Hà tại khu đất Hồ Ba Giang của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào – nếu không được đồng ý của Nhà Thờ – và Tu viện Thái Hà đều là “đơn phương”, là “trái pháp luật”, và là “sử dụng không đúng mục đích”. Trong khi Nhà Thờ – và Tu viện Thái Hà – như đã trình bày rõ tại các văn bản – hiện đang rất bức thiết, có nhu cầu chính đáng sử dụng nhà – đất đã bị chiếm dụng trái phép này vào mục đích Tôn giáo.
Chúng tôi phản đối và dành quyền dùng mọi biện pháp cần thiết – theo qui định pháp luật – bảo vệ tài sản khu đất Hồ Ba Giang của Nhà Thờ – và Tu viện Thái Hà.
6.         Kiến nghị: Qua nội dung trên, Nhà Thờ – và Tu viện Thái Hà đề nghị Quý vị trong quyền hạn, chức năng – xem xét, giải quyết vụ việc công bằng, trên tinh thần tôn trọng sự thực, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức Tôn giáo, phù hợp với chỉ thị 1940/CT –Ttg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ có quyết định giao trả ngay khu đất Hồ Ba Giang của Nhà Thờ – và Tu viện Thái Hà chúng tôi.
Trước mắt dừng ngay các công việc qui hoạch, san lắp, xây dựng … làm thay đổi công năng, mục đích sử dụng Tôn giáo của khu nhà – đất tại khu đất Hồ Ba Giang.
Trân trọng,
Toàn thể Linh mục, Tu sĩ DCCT VN tại Hà Nội


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi