mercredi 13 août 2014

Linh Mục JB Nguyễn Đình Thục đi tới các trại giam để cho các TNLT thực hành quyền tự do Tôn Giáo

Chu Mạnh Sơn
CTNLT | 13/5/2014
Sáng ngày 13 tháng 05 năm 2014, thân nhân các gia đình TNLT cùng với Linh Mục JB Nguyễn Đình Thục, Hội Bầu Bí Tương Thân, Hội Anh Em Dân Chủ đã thực hiện chuyến hành trình đi tới các trại giam nơi có những TNLT bị giam giữ để cho các anh em tù nhân thực hành niềm tin KiTo Giáo!
Đoàn xuất phát vào buổi tối ngày 12 tháng 05 năm 2014, gồm 14 người thân của các gia đình TNLT và dự tính sẽ đi từ Trại Giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên), rồi tới Trại Giam Nam Hà (Hà Nam) kết thúc là trại giam số 5 (Thanh Hoá)! Đoàn đã ra tới Thái Nguyên vào sáng ngày hôm nay.
Nguồn ảnh: FB Minh Khang 
Trại giam Phú Sơn 4, phân trại 3. Nguồn ảnh: FB Minh Khang
Theo nguồn tin từ phía anh Hà (thân nhân TNLT Đặng Xuân Diệu) thì người thân của TNLT Trần Hữu Đức chỉ được 3 người thân vào thăm gặp là Chị Ky, Chị Tô, Gì Lan vào gặp nhưng không cho Linh Mục JB Nguyễn Đình Thục vào gặp TNLT Trần Hữu Đức!
Theo tin từ phía Chị Tô vừa vào gặp anh Trần Hữu Đức xong thì hiện giờ anh Đức và anh Nhật đã ngừng tuyệt thực, quay lại ăn uống, sức khoẻ cũng dần bình phục. Anh Đức cho biết là phía trại giam Phú Sơn 4 vẫn chưa giải quyết về vấn đề sách vở mà gia đinh đã gửi ra cho anh! Nên 2 anh sẽ tiếp tục đấu tranh để đòi quyền thực hành niềm tin Tôn Giáo trong chốn lao tù!
Linh Mục JB Nguyễn Đình Thục cho biết Ngài sẽ đi cùng với thân nhân các TNLT cho hết chuyến hành trình tới các Trại Giam. Hiên tại, Ngài đã lên Thái Nguyên để vào gặp Anh Đức nhưng phía trại giam Phú Sơn 4 đã không chấp nhận cho Ngài vào gặp! Dù không được vào gặp nhưng LM JB Nguyễn Đình Thục vẫn không nản lòng và tiếp tục đi cho hết chuyến hành trình. Ngài rất thất vọng về phía trại giam đã không cho các TNLT được thực hiện quyền thực hành niềm tin Tôn Giáo của mình.
Ling mục JB Nguyễn Đình Thục trò chuyện cùng với những người trong đoàn. 
Linh mục JB Nguyễn Đình Thục (áo trắng) trò chuyện cùng với những người trong đoàn. Nguồn ảnh: FB Minh Khang
Sau chuyến thăn gặp ở Trại Giam Phú Sơn 4 thì Đoàn các thân nhân TNLT sẽ về nghĩ ngơi ở Nhà Thờ Thái Hà (Hà Nội). Sau đó sẽ tiếp tục chuyến hành trình tới Trại Giam Nam Hà (Hà Nam) để gặp các TNLT tại đó.
Kính mong mọi người sẽ quan tâm theo dõi sự kiện để thấy rằng Việt Nam chưa thực sự Tự Do thực hành niềm tin Tôn Giáo là một trong các quyền căn bản của con người.
http://fvpoc.org/2014/05/13/linh-muc-jb-nguyen-dinh-thuc-di-toi-cac-trai-giam-de-cho-cac-tnlt-thuc-hanh-quyen-tu-do-ton-giao/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi