jeudi 1 août 2013

Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam


Việt Nam phải sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
   
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (HĐNQ) có trách nhiệm tăng cường việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền và đưa ra khuyến nghị

Là một ứng cử viên vào HĐNQ nhiệm kỳ 2014-2016, Việt Nam phải chứng minh các cam kết của mình nhằm hợp tác với HĐNQ và duy trì “những chuẩn mực cao nhất trong việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền”.

Những nghĩa vụ và trách nhiệm này không chỉ được áp dụng trên bình diện quốc tế, mà còn trong nội bộ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam cũng cần xem xét ại tình trạng vi phạm nhân quyền trên đất nước họ và nhân dân Việt Nam cũng phải có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt, kể cả các vấn đề nhân quyền. 

Để cải thiện việc bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, chúng tôi sẽ thực thi các nguyên tắc của HĐNQ như những hướng dẫn cho các hành động của chúng tôi, vốn cũng đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật nhân quyền quốc tế. 

Chúng tôi sẽ:

- Tiếp tục xúc tiến và truyền đạt đến người dân Việt Nam về các quyền của họ bằng cách phân phối công khai bản Tuyên ngôn nhân quyền, tổ chức các diễn đàn công khai để thảo luận về nhân quyền ở Việt Nam và vận động cho những sự cải thiện cần thiết trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. 

- Tiếp tục giám sát, báo cáo và bình luận công khai về sự cải thiện, thụt lùi hay vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, với sự tập trung vào vấn đề chính sách và thực thi chính sách ảnh hưởng đến nhân quyền do nhà chức trách Việt Nam tiến hành. 

Để hoàn thành những hành động có trách nhiệm này, chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam và HĐNQ xem xét lại Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009 – “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. 

Trong tháng Năm năm 2013, hai blogger đã bị tạm giữ ngay sau khi họ phân phát bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và cảnh sát cáo buộc họ “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”. Chỉ vài tuần sau đó, hai blogger khác cũng bị tam giữ sau khi tham gia một cuộc dã ngoại để thảo luận về các nội dung của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. 

Gần đây nhất, trong tháng Năm và tháng Sáu năm 2013, điều 258 đã được sử dụng để bắt blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy vì đã thực hiện quyền tự do biểu đạt bằng các đăng tải các bài viết ôn hoà lên blog của họ. 

Điều này vi phạm điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trở, được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”. 

Sẽ là một trọng trách khi phụng sự như một quốc gia thành viên của HĐNQ, và là cơ hội để thúc đẩynhân quyền ở trong cũng như ngoài quốc gia đó. Để thành công trong việc ứng cử vào HĐNQ, chúng tôi tin rằng Việt Nam phải bãi bỏ hoặc sửa đổi điều 258 để đảm bảo rằng nhân dân Việt Nam được tự do để tự học hỏi về nhân quyền cũng như thúc đẩy nhân quyền. 

Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ xem xét việc hủy bỏ điều 258 để chứng tỏ cam kết của mình và đóng góp cho việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền, và chúng tôi hy vọng các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ thúc đẩy Việt Nam thực hiện điều đó trong thời gian vận động tranh cử. 

Chúng tôi yêu cầu Việt Nam thể hiện các cam kết về nhân quyền của họ như một ứng cử viên tốt trước cuộc bầu cử, để tạo điều kiện cho các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đánh giá các cam kết nhân quyền của họ. Việc bãi bỏ điều 258 phải là một trong các cam kết đó. 

Như Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã nói – “Tất cả các nạn nhân của việc vi phạm nhân quyền có thể trông cậy vào Hội đồng nhân quyền như một diễn đàn và một bàn đạp cho các hành động”. Là những người vận động cho tự do biểu đạt ở Việt Nam và là nạn nhân của các vi phạm nhân quyền vì các hoạt động của mình, chúng tôi xem việc ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền như một cơ sở cho các cuộc thảo luận có tính xây dựng về nhân quyền ở đất nước chúng tôi. 

---------- 

Bản tiếng Anh (English Version) 

STATEMENT FROM A NETWORK OF VIETNAMESE BLOGGERS 

VIETNAM SHOULD AMEND LAW TO DEMONSTRATE HUMAN RIGHTS COUNCIL CANDIDACY COMMITMENT 

The United Nations Human Rights Council (HRC) is responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe and for addressing situations of human rights violations and making recommendations on them. 

As a candidate for the HRC for the 2014-2016 tenure, Vietnam must demonstrate its commitment to cooperating with the HRC and upholding “the highest standards in the promotion and protection of human rights”

These obligations and responsibilities do not only apply on the international arena, but also inside Vietnam. The Vietnamese government also needs to review the human rights situation in their own country and the Vietnamese people also have a right to freedom of opinion and expression, including on these matters. 

In order to improve the protection of human rights in Vietnam, we will take HRC's principles as guidelines for our actions, which also comply with Vietnam’s obligations under international human rights law. 

We will: 

- Continue to promote and inform the Vietnamese people about their rights by publicly distributing the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), organizing public forums to discuss human rights in Vietnam and advocating for necessary improvements of the respect and protection of human rights. 

- Continue to monitor, publicly report and comment on improvement, setbacks, or violations of human rights in Vietnam, with a focus on policy and practice by the Vietnamese authorities that affect human rights. 

In order to fulfill these responsible actions, we call upon the Vietnamese government and the HRC to review Article 258 of the 1999 Penal Code, amended in 2009 - “crime of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State, the legitimate rights and interests of organizations and/or citizens”. 

In May 2013, two bloggers were detained right after they distributed the UDHR and police accused them of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State. Only weeks later, two other bloggers were detained after participating an outdoor picnic to discuss the content of the UDHR. 

Most recently, in May and June 2013, Article 258 was used to arrest blogger Truong Duy Nhat, Pham Viet Dao, and Dinh Nhat Uy forexercising their rights of freedom of expression by peacefully publishing texts on their blogs. 

This article is in breach of the Article 19 of the UDHR: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers." 

It would be a great responsibility to serve as a member stateof the Human Rights Council, and an opportunity to promote human rights domestically and abroad. For a successful candidacy, we believe Vietnam must repeal or make amendments to Article 258 to ensure that Vietnamese people are free to educate themselves about and promote human rights. 

We hope that Vietnam will consider the abrogation of Article 258 to demonstrate its commitment and contribution to promoting and protecting human rights, and we hope that the General Assembly members will push Vietnam to do so during the campaigning period. 

We request Vietnam to present its human rights pledges as a candidate well before the election, to enable members of the General Assembly to assess its human rights commitment. The abrogation of Article 258 should be among the pledges. 

As said by Ban Ki-moon, UN Secretary-General - “All victims of human rights abuses should be able to look to the Human Rights Council as a forum and a springboard for action.” As advocates for freedom of expression in Vietnam and victims of human rights violations because of our activism, we view Vietnam's candidacy for the HRC as a platform for constructive human rights discussions in our country.

DANH SÁCH BLOGGER KÝ TUYÊN BỐ 258


1Võ Quốc AnhKhánh Hòahttps://www.facebook.com/Augustanh?fref=ts
2Hoàng Quốc BảoSài Gònhttps://www.facebook.com/quocbao
3Ngô Trung BộSài Gònhttps://www.facebook.com/tonyngo1900
4Phạm Lê Vương Các Sài Gònhttps://www.facebook.com/cui.cac
5Huỳnh Ngọc Chênh Sài Gònhttp://huynhngocchenh.blogspot.com/
6Nguyễn Thảo Chi Sài Gònhttps://www.facebook.com/mss.sapphire.5?fref=ts
7Hoàng CườngHà Nộihttps://www.facebook.com/cuong.hoangcong.3
8Vũ Tuấn CườngHà Nộihttps://www.facebook.com/cuongvtc
9Nguyễn Đắc Hải DiOslo (Norway)https://www.facebook.com/bananafish11?fref=ts
10Nguyễn Nữ Phương DungSài Gònhttps://www.facebook.com/junie.no1
11Lê DũngHà Nộihttps://www.facebook.com/AlfonsoVova
12Hoàng Văn DũngSài Gònhttps://www.facebook.com/hd.cdvn
13Nguyễn Văn DũngPhu Thohttps://www.facebook.com/aduku.adk
14Trương Văn DũngHà Nộihttps://www.facebook.com/truong.v.dung.73
15Lã Việt DũngHà Nộihttps://www.facebook.com/lavietdung
16Mai Xuân DũngHà Nộihttp://dzungm86.blogspot.com/
17Ngô Nhật ĐăngHà Nộihttps://www.facebook.com/nhatdang.ngo
18Nguyễn Chí ĐứcHà Nộihttp://donghailongvuong.wordpress.com/
19Trương Minh ĐứcBình Dương
20Nguyễn Đình HàHà Nộihttps://www.facebook.com/loveland090
21Hoàng Thu HàHà Nộihttps://www.facebook.com/hoang.ha.7923
22Lê Minh HảiSài Gònhttps://www.facebook.com/haiduongstar
23Nguyễn Phước HảiSài Gònhttps://www.facebook.com/phuochai.nguyen.96
24Phạm Văn HảiKhánh Hòa
25Bùi Thị Minh HằngBà Rịa Vũng Tàuhttp://danoanbuihang.blogspot.com/
26Nguyễn Vũ HiệpHà Nộihttps://www.facebook.com/florence.knightingale
27Nguyễn Hải HoànNam Địnhhttps://www.facebook.com/hai.hoan.9
28Nguyễn Huy Hoàng
https://www.facebook.com/hscrp
29Vũ Sỹ HoàngSài Gònhttps://www.facebook.com/vuongsahy
30Huỳnh Thái HọcKhánh Hòahttps://www.facebook.com/thaihoc.huynh
31Nguyễn Thị HợiNam Địnhhttps://www.facebook.com/cat.bui.9275
32Trịnh HộiCalifornia, USAhttps://www.facebook.com/hoitrinh
33Lê Anh HùngQuảng Trịhttp://leanhhungblog.blogspot.com/
34Trần Văn HuỳnhSài Gòn
35Nguyễn Việt HưngYên Báihttps://www.facebook.com/hungviet.nguyen.10
36Nguyễn Việt HưngHà Nộihttps://www.facebook.com/pet.viethung?fref=ts
37Đặng Thị HườngHà Nộihttps://www.facebook.com/cogiao.mamnon
38Nguyễn Hồng KiênHà Nộihttps://www.facebook.com/nguyenhong.kien1
39Nguyễn Xuân KimNghệ Anhttps://www.facebook.com/toitudo1080
40Bùi Tuấn LâmĐà Nẵng
41Đặng Ngọc LanHà Nộihttps://www.facebook.com/lan.dang.1428
42Lê Thị Phương LanHà Nộihttps://www.facebook.com/lan.le.7524
43Thùy LinhHà Nộihttp://www.buudoan.com/
44Vũ Thị Thùy LinhHà Nộihttps://www.facebook.com/Linhvtt
45Đào Trang LoanHà Nộihttps://www.facebook.com/hu.vo.777
46Lê Thăng Long Sài Gònhttps://www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn
47Đinh Hữu MinhHà Nộihttps://www.facebook.com/nhat.minh.965
48Nguyễn Tiến NamYên Báihttps://www.facebook.com/binhnhi12
49Nguyễn Việt NamHà Nộihttps://www.facebook.com/profile.php?id=100003901362023&fref=ts
50Trần Thị NgaHà Namhttps://www.facebook.com/nga.thuy.3154
51Phạm Thanh NghiênHải Phònghttps://www.facebook.com/thanh.nghien.1
52Vũ Quốc NgữHà Nộihttps://www.facebook.com/ngu.vuquoc
53Đào Hữu Nghĩa NhânSài Gònhttps://www.facebook.com/dao.huu.nghia.nhan
54Bùi Thị NhungNinh Bìnhhttps://www.facebook.com/bemap.lai.3
55Tô OanhBắc Gianghttp://oanhblog.wordpress.com/
56Lê Hồng PhongHà Nộihttps://www.facebook.com/thiennhan.le
57Phan Văn PhongHà Nộihttps://www.facebook.com/luongdan.
58Hà Sĩ PhuLâm Đồngwww.hasiphu.com
59Phạm Tiến QuốcSài Gònhttps://www.facebook.com/quoc.pham.129
60Nguyễn Trần Quyên QuyênSài Gònhttps://www.facebook.com/bluebeeblue
61Nguyễn Ngọc Như QuỳnhKhánh Hòahttps://www.facebook.com/menamnhuquynh
62Lê Trung SơnHà Nộihttps://www.facebook.com/mrsonle
63Trương Minh TamHà Namhttps://www.facebook.com/truong.bakhong
64Nguyễn Công ThanhSài Gònhttps://www.facebook.com/tnguyencong
65Trịnh Hoàng ThanhHà Nộihttps://www.facebook.com/thanhth1
66L.M. Anton Lê Ngọc ThanhSài Gònhttps://www.facebook.com/tin.vui
67Hồ Đức ThànhHà Nộihttps://www.facebook.com/ho.d.thanh.3?sk=wall
68Lưu ThànhSài Gònhttps://www.facebook.com/thanh.luu.509994
69Nguyễn Hồ Nhật ThànhSài Gònhttps://www.facebook.com/paulothanhnguyen
70Phạm Văn ThànhParis (France)https://www.facebook.com/phamthanhbuoi
71Nguyễn Lân ThắngHà Nộihttps://www.facebook.com/nkmh2011?fref=ts
72Châu Văn ThiSài Gònhttps://www.facebook.com/yeunuocv?fref=ts
73Khổng Hy ThiêmKhánh Hòahttps://www.facebook.com/khong.thiem
74Võ Trường ThiệnKhánh Hòahttps://www.facebook.com/votruongthien9000
75L.M. Giuse Đinh Hữu Thoại Sài Gònhttps://www.facebook.com/dinh.h.thoai?fref=ts
76Huỳnh Công ThuậnSài Gònhttp://huynhcongthuan.blogspot.com/
77Nguyễn Tường ThụyHà Nộihttp://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
78Trịnh Kim TiếnSài Gònhttps://www.facebook.com/trinhkimkim
79Nguyễn Thành TiếnHải Phònghttps://www.facebook.com/Gia.tai.cua.me
80Phạm ToànHà Nội
81Trịnh Văn ToànHà Nộihttps://www.facebook.com/toan.trinh.5621
82Lê Thu TràHà Nộihttps://www.facebook.com/thutra.le
83Nghiêm Ngọc TraiHà Nộihttps://www.facebook.com/vietanh.nghiem
84Phạm Đoan TrangHà Nộiwww.phamdoantrang.com
85Nguyễn Thu TrangHà Nộihttps://www.facebook.com/nguyenthutrang.ct
86Hoàng Đức TrọngSài Gònhttps://www.facebook.com/trongsg
87Phạm Văn TrộiHà Nội
88Hoàng Anh Trung Hà Nộihttps://www.facebook.com/pioneer.omv
89Huỳnh Chí TrungSài Gònhttps://www.facebook.com/chitrung.huynh
90Nguyễn Anh Tuấn Đà Nẵnghttps://www.facebook.com/motanhnang
91Trịnh Anh TuấnĐăk Lăkhttps://www.facebook.com/giogiolangthang
92Vũ Quốc TúSài Gònhttps://www.facebook.com/uyen.vu2106
93Đặng Vũ TùngSwitzerlandhttps://www.facebook.com/dang.votong
94Nguyễn Chí TuyếnHà Nộihttps://www.facebook.com/N.AnhChi?fref=ts
95Lê TuyếtHà Nộihttps://www.facebook.com/coolsnow86?fref=ts
96Nguyễn Hoàng Vi Sài Gònhttps://www.facebook.com/nghoangvi?fref=ts
97Nguyễn Văn ViênHà Nộihttps://www.facebook.com/cu.giavaomang
98Bùi Quang ViễnSài Gònhttps://www.facebook.com/chet.chit
99Lê Công VinhBà Rịa Vũng Tàuhttps://www.facebook.com/vinhleco
100J.B Nguyễn Hữu VinhHà Nộihttps://www.facebook.com/azznexin
101Nguyễn Xuân VuiKhánh Hòahttps://www.facebook.com/vui.nguyen.165
102Đặng Tuấn VũHà Nội
103Huỳnh Thục VyQuảng Namhttps://www.facebook.com/huynhthucvy

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
NHẬN TUYÊN BỐ CỦA MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM 
(List of International Organizations Receiving the Statement) 

1. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

2. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

3. Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)

4. Human Right Watch

5. Freedom House  

6. Committee to Protect Journalists (CPJ)

7. International Freedom of Expression Exchange network (IFEX) 
campaigns@ifex.org

8. International Federation for Human Rights (FIDH)

9. Civil Rights Defenders

10. Amnesty International

11. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

12. Human Right Law Network

13. Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN)

14. Southeast Asia Press Alliance(SEAPA)

15. Swedish International Development Cooporation Agency (SIDA)

16. Open Society Foundation (OSF)

17. Front Line Defenders

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi