jeudi 1 août 2013

Công an Vĩnh Long ngăn cản chức sắc Cao Đài lên DCCT


VRNs (02.08.2013) – Vĩnh Long – Kính Quý Chư Chức Sắc Thiên Phong, Quý Chức Sắc Tôn Giáo, Quý Chức Việc cùng toàn thể Tín Hữu bảo thủ chơn truyền các tôn giáo trong và ngoài nước.
Vừa qua Công an tỉnh Vĩnh Long đã đóng 2 chốt, mướn 2 nhà trọ ở 2 đầu đường ra vào nhà để canh giữ Hiền huynh Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân và Hiền tỷ Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng suốt 5 ngày qua kể từ ngày 25,26,27,28,29 – 07 – 2013. Trong 5 ngày nầy, hai vị vừa ra khỏi nhà thì công an vây theo sau lưng, xuyên suốt từ khi đi, tới khi về, kiểm soát mọi hoạt động.
Đến 18g chiều ngày 29 công an mới rút đi không còn canh giữ nữa. Việc công an canh giữ Huynh Kim Lân Và Tỷ Bạch Phụng với nguyên do không cho 2 vị nầy đến DCCT để gặp Chức Sắc Tôn Giáo.
Thật ra đối với các nước tự do trên thế giới như: Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Canada, Thụy Sĩ … việc đoàn kết các tôn giáo, hay liên kết các tôn giáo là điều tốt, chính phủ họ còn khuyến khích và rất mừng cho sự hòa hợp nầy để giúp cho nền giáo dục của họ phát triển, người dân hiền lành, xã hội đạo đức văn minh. Tôn giáo là chỗ dựa tinh thần của dân tộc – Họ quan niệm của một đất nước tự do tôn trọng nhân quyền.
Thế nhưng, nhìn về dân tộc Việt Nam mấy ngàn năm văn hiến, ngày nay đạo đức quá suy đồi do nhà nước CSVN muốn triệt hạ tôn giáo thuần túy như Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài Chính Thống, Hòa Hảo thuần túy, để khuếch trương đạo quốc doanh do nhà nước dựng lên.
Các tôn giáo bị phân hóa, nội bộ bị chia rẽ trầm trọng. Tôn giáo là cái gai nhọn cần phải bẻ gãy, tôn giáo là cái gì đó đe dọa quyền lực của họ, tôn giáo là sự tưởng tượng hoang đường cần phải bị tiêu diệt… theo suy nghĩ về cách nhìn, cách đánh giá của đảng cộng sản là như vậy.
Cho nên hệ quả ngày hôm nay bằng mọi cách, nhà nước kiểm soát gắt gao, quản lý chặt chẽ những thành phần tôn giáo không chịu dưới hệ thống của nhà nước điều khiển.
Quan niệm nầy hoàn toàn sai lầm, dẫn tới nhiều mâu thuẩn mà hiện nay giữa nhà nước và người dân có đạo thuần túy chưa có một phương án nào để giải quyết. Cuối cùng bộ phận Công an chỉ tạo thêm sự ác cảm giữa chính quyền và người dân mà thôi. Bởi vì tôn giáo là sự thật, là chân lý thì không có cái gì vo tròn bóp méo chân lý được.
Bài toán tới giờ phút nầy 38 năm rồi mà vẫn chưa có đáp số đối với quan niệm của đảng, nhưng đối với người dân tôn giáo thì thật quá dễ dàng. “TỰ DO TÔN GIÁO” bốn chữ thôi mà nó phải trả cái giá quá đắc bằng máu và nước mắt.
Quyền tự do tín ngưỡng thờ Thượng Đế là quyền bất khả xâm phạm, không ai có quyền cản ngăn, bắt bớ, trù dập dưới bất cứ hình thức nào. Người dân chỉ có quyền tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật nước CHXHCNVN thôi là sao?
Đây là một hình thức xóa bỏ Thượng Đế, ép buộc người dân theo đạo của Đảng lập nên. Như vậy Đức Thượng Đế thua Đảng hay sao??? Đảng làm chủ Thượng Đế hay sao???
Quan niệm sai lầm nầy mà các tôn giáo phải chịu đựng suốt 38 năm nay, công an trù dập không biết bao nhiêu, cũng chỉ vì bảo vệ chủ quyền của đạo do Thượng Đế sáng lập, chỉ có vậy thôi mà không biết bao nhiêu sự đau khổ, tù đày, tra tấn dã man và thậm chí đi đến tử vong thật oan uổn, thật tội lỗi cho kiếp sống của con người, khắc nghiệt trong sự cai trị độc tài, phi lý của nhà cầm quyền.
Chúng tôi mong rằng lãnh đạo Đảng CSVN sớm đổi mới tư duy, đổi mới quan điểm về tôn giáo, để đưa dân tộc Việt Nam hội nhập vào thế giới văn minh, phát triển về mọi mặt vật chất lẫn tinh thần và không phải bị quốc tế lên án một chủ nghĩa tội ác chống lại loài người.
Kính.
Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi