XEM KỸ TAY ÁO CỦA BLOGGER ĐIẾU CÀY (phần cuối của áo tay trái có lằn đen nhưng lúc khám xong biến thành lằn trắng. ĐIỀU NẦY CHO THẤY VIDEO CLIP KHÁC NGÀY ĐƯỢC NHẬP VÀO 1 NGÀY.Chữ 'N' Của Bác sĩ trùng khớp với chữ N của Điếu Cày, cho thấy biên bản nầy do bác sĩ tự ký tênNgày biên bản được sửa từ năm 2012 thành 2013