mercredi 2 juillet 2014

Kẻ siêu nói dối

Luật sư Nguyễn Văn Đài (sưu tầm)
Tổng Lú cùng đám tùy tùng đang trên đường đi thăm một vùng quê thì bất chợt bắt gặp một lũ trẻ đang vây quanh một con chó và cãi nhau chí chóe. 
Tổng Lú yêu cầu lái xe dừng lại, và tiến đến hỏi chuyện đám trẻ . Một cậu bé nói: - Chúng cháu nhặt được con chó này, đứa nào cũng muốn mang về nuôi nên chúng cháu quyết định là ai nói dối giỏi nhất sẽ được nuôi con chó. Nghe vậy, Tổng Lú khuyên nhủ: - Các cháu không được thi nói dối vì đó là điều tội lỗi và đáng kinh bỉ. Khi bác ở tuổi các cháu, bác không bao giờ nói dối và bây giờ cũng vậy… Bọn trẻ con im lặng một phút, rồi một cậu bé đại diện cho nhóm thở dài và nói: - Đưa con chó cho ông ấy đi. Ông ấy thắng rồi.

Hoàng Văn Tuấn (bồi tiếp)

Khi xe chở bác Tổng về đến tư dinh, Ông ôn tồn nói với lái xe: Chú mang cái này về thịt cho các cháu ăn.
Anh lái xe từ tốn đáp: Đây là thắng lợi vô cùng lớn lao cuả Bác và cũng là của toàn Đảng ta trên lĩnh vực tuyền truyền giáo dục đạo đức-nhân cách cho thế hệ trẻ chứ không đơn thuần chỉ là "con chó" nữa. Cháu đâu dám?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi