samedi 22 septembre 2012

Kỳ Đồng: 18:30, Chúa nhật 23.09 cầu nguyện đặc biệt cho 3 bloggers Sài Gòn và 3 TNCG Vinh


VRNs (22.09.2012) – Sài Gòn – Theo yêu cầu của nhiều cha, nhiều tu sĩ và nhiều giáo dân, một thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình ngoại lịch sẽ được tổ chức lúc 18:30, ngày Chúa nhật 23.09.2012, tại nhà thờ DCCT Sài Gòn. 
Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho chị Maria Tạ Phong Tần (chủ blog Công lý và sự thật), anh Nguyễn Văn Hải (chủ blog Điếu Cày), anh Phan Thanh Hải (chủ blog AnhbaSg). Cả ba bloggers này đều là những người yêu nước. Họ đã chụp hình về biên giới Việt Nam để công bố cho mọi người dân được biết, họ đã viết ra những sự thật đang xảy ra trong đời sống và những suy nghĩ của mình hướng đến sự đóng góp phát triển đất nước Việt Nam. Nhưng những người cầm quyền đã muốn che dấu sự thật, đã không chấp nhận tiếng nói khác họ, đã bắt bớ họ bất chấp pháp lý thông thường của Việt Nam và quốc tế. Nhà cầm quyền cố tình gán ghép họ vào tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”.
Luật sư Nguyễn Văn Đài viết trên BBC: “Điều 69 Hiến pháp qui định công dân Việt Nam có ‘quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí’. Điều 4 Luật báo chí quy định ‘công dân Việt Nam được phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới; được góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và thành viên của các tổ chức đó….’ 
Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị: ‘Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ’.” 
Như vậy không những 3 bloggers này không phạm tội, mà có thể nói họ chưa thực hiện hết những gì pháp luật khuyến khích công dân làm. 
Còn đối với 3 thanh niên Công giáo Nghệ An, họ là những thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ sự sống và cộng tác viết tin cho Truyền thông Chúa Cứu Thế VN (VRNs). Họ cũng bị kết án về cùng một tội như các bloggers Sài Gòn, vì họ đã nói lên sự thật, và kêu gọi mọi người hành động về sự thật. 
Sự thật đó là ở Việt Nam có gần 90 triệu dân, và chỉ có 3 triệu đảng viên đảng CSVN, nhưng kết quả bầu Quốc hội, khóa nào cũng vậy, luôn luôn có hơn 90% là đảng viên CSVN, và không tới 10% là ngoài đảng. Như vậy nhóm chỉ chiếm 1/30 dân số lại chiếm hơn 90% quyền lực (Quốc hội theo Hiếp pháp VN định nghĩa là cơ quan quyền lực cao nhất), còn 29/30 dân số còn lại chỉ được giữ không tới 10% quyền lực. Điều này nhiều người dân VN đã biết, nhưng vì sợ hãi, nên đã ngậm miệng lại, chính vì thế sự độc ác càng ngày càng lan tràn trong xã hội VN, và nhân danh cả pháp luật để làm việc phi pháp. 
Các bạn trẻ này không chấp nhận những tuyên truyền dối trá, nên đã công bố sự thật này và kêu gọi mọi người đừng nuôi dưỡng sự gian manh chính trị này bằng cách đừng tham gia bầu cử Quốc hội. 
Các bạn làm việc này hoàn toàn đúng với giáo lý Công giáo như sau: “Xã hội có quyền biết những thông tin dựa trên sự thật, tự do, công bằng và tình liên đới (GLCG 2494). 
Tố giác các nhà nước độc tài, xuyên tạc sự thật có hệ thống, thống trị dư luận bằng truyền thông, kết án với lý do “trọng tội về tư tưởng” (GLCG 2499)”. 
Theo những giáo huấn này, thì các bạn Antôn Đậu Văn Dương, Phêrô Trần Hữu Đức và Antôn Chu Mạnh Sơn chỉ mới chu toàn được một phần rất nhỏ. Phần lớn các bạn trẻ này chưa thực hiện được thì những người Công giáo khác ở Việt nam có trách nhiệm tiếp tục thực hiện, nhờ thế mà trở nên Ánh sáng thế gian. 
Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân và quý ông bà anh chị em ngoài Công giáo, nhưng luôn trân trọng ấp ủ lòng yêu nước, khát khao nước Việt Nam mình sớm có công lý và sự thật, đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện này. 
Ban Tổ Chức

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi