mercredi 21 novembre 2012

Chúng ta làm thỉnh nguyện thư có ích lợi gì?

Ns. Trúc Hồ
TÂM TÌNH CỦA NHẠC SĨ TRÚC HỒ

Có nhiều bạn thắc mắc là chúng ta làm thỉnh nguyện thư này có lợi ích gì... và một số bạn còn cho rằng Trúc Hồ thật... khờ khi đi làm những chuyện vô bổ này. Sẵn đây có một vài suy nghĩ muốn chia sẻ đến tất cả mọi người.

Đoàn kết là sức mạnh... chúng ta không thể nào tạo nên một sự
thay đổi nào được, dù nhỏ, nếu chúng ta không biết đoàn kết.
Đối với Trúc Hồ, mục tiêu quan trọng nhất của những phong trào
vận động nhân quyền như thế này đó là nó tạo cơ hội cho người
Việt ở khắp nơi cùng nhau đoàn kết, làm một điều gì đó mà
chúng ta cho là đúng, đó là bảo vệ những người yêu nước ở Việt
 Nam và lên tiếng phản đối những hành động bắt bớ giam cầm
vô lý của nhà cầm quyền Hà Nội đối với người dân. Với hơn 60
hội đoàn, đảng phái trên khắp nơi trên thế giới cùng đứng vào
Ban Tổ Chức của phong trào Triệu Con Tim cho đến thời điểm
này, Trúc Hồ hy vọng đây chính là nền tảng cho sự đoàn kết về
mặt chính trị của cộng đồng người Việt hải ngoại mà trước đây
chưa từng thấy.


Về phần những người Việt trong nước đến giờ này chúng ta đã
có được hơn 3000 chữ ký... đây chính là 3000 tiếng nói không
còn sợ hãi bạo quyền, 3000 tiếng nói công khai bày tỏ niềm tin
của mình vào chính nghĩa và lẽ phải trong hoàn cảnh sống ở một
 đất nước mà bất cứ sự lên tiếng nào trái ý chính quyền đều bị
bắt bỏ tù . Con số này chắc hẳn còn rất nhiều rất nhiều nữa và
 đây chỉ là một sự bắt đầu. Việc người dân trong và ngoài nước
cùng nhau hòa vào một tiếng nói phản đối bất công, áp bức trên
quê hương chúng ta là việc mà nhà nước Việt Nam trong rất
nhiều năm nay đã làm đủ mọi cách để tiêu diệt.

Đó là nói về sức mạnh tinh thần... còn trên mặt thực tế, chúng ta
mỗi người chỉ mất vài giây để ký tên là một công việc rất nhỏ,
nhưng trong một thời gian nhất định mà chúng ta có thể vận
động được hàng trăm ngàn người cùng bày tỏ thái độ về một vấn
 đề gì đó qua việc ký tên, thì tầm ảnh hưởng của những công
việc nhỏ này sẽ đi rất xa. Nhất là khi chúng ta đang muốn dùng
những áp lực của quốc tế để tạo nên một số thay đổi ở VN thì giá
 trị của từng chữ ký này khi đứng chung vào một thỉnh nguyện
thư chung của hàng chục hay hàng trăm ngàn người sẽ mang
một trọng lượng rất nặng.

Trúc Hồ rất cám ơn những con tim đã cùng Trúc Hồ trở thành
một tiếng nói chung trong suốt thời gian vừa qua, và đặc biệt
cám ơn rất nhiều đến những người đã bỏ công sức, thời gian ra
để xuống đường vận động chữ ký. Chúng ta chỉ còn 3 tuần nữa
là đến ngày Quốc Tế Nhân Quyền, cũng là lúc chúng ta sẽ gặp
với đại diện của Liên Hiệp Quốc cũng như Bộ Ngoại Giao của
một số quốc gia để trao thỉnh nguyện thư. Chúng ta phải tiếp tục
cố gắng hết mình nhé mọi người!

nguồn: FB Trúc Hồ

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi