vendredi 16 novembre 2012

Một thành quả khích lệ của cộng đồng người Việt Trong và Ngoài nước: Thỉnh Nguyện Thư “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói”

Một thành quả khích lệ của cộng đồng người Việt Trong và Ngoài nước: Thỉnh Nguyện Thư “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” Cuộc vận động cho Thỉnh Nguyện Thư “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” đã khởi đi từ ngày 10 tháng 10 năm 2012, dự trù là tới dịp Kỷ Niệm Quốc Tế Nhân Quyền vào ngày 10 tháng 12 năm 2012 sẽ có được 100,000 chữ ký. Sau một tháng, kết quả vượt bực là chỉ với nửa thời gian, số chữ ký đã đạt được 3/4 lượng dự trù. Đây là lần thứ nhì trong năm 2012, người Việt có cơ hội biểu dương qua thỉnh nguyện thư ý chí tranh đấu cho tự do cho những đồng bào đang bị CSVN giam giữ trái phép và cả hai lần sự đáp ứng của đồng bào đều nồng nhiệt như nhau. Sự việc có cả trăm ngàn người Việt cùng ký thỉnh nguyện thư có giá trị tinh thần và tác dụng thực tế to lớn.
Trong khi CSVN vừa bưng bít thông tin, vừa giành độc quyền ngôn luận để ngăn cản tiếng nói đối kháng thì quan điểm của người Việt với cả trăm ngàn chữ ký hậu thuẫn, đã biến quyền tự do ngôn luận thành một sự kiện thực tế, không thể chối cãi. Thỉnh nguyện thư “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” cũng thể hiện sự đoàn kết chính trị, một điều chưa là thói quen trong xã hội người Việt Tự Do của chúng ta. Từ một cộng đồng người Việt rải rác khắp nơi,  chỉ trong một thời gian ngắn, đã có cả trăm ngàn người tự động đồng ý với nhau về lập trường trong Thỉnh Nguyện Thư, đã thể hiện một phản ứng tích cực và lành mạnh chỉ thấy trong các xã hội trưởng thành về chính trị.
Ngoài giá trị tinh thần, thỉnh nguyện thư còn có tác dụng thực tế to lớn. Tác dụng thực tế ở đây không có nghĩa là bản văn với 100,000 chữ ký này có giá trị như một pháp lệnh buộc giới cầm quyền CSVN phải tuân hành, chuyện này … trong mơ cũng không có. Nhưng thỉnh nguyện thư của một số đông người Việt sẽ là những căn bản vững chắc, không phải chỉ với lần này, mà còn thêm nhiều lần khác nữa, để vận động sự hỗ trợ của thế giới, để củng cố sự đoàn kết và hợp tác giữa người Việt, để tranh đấu chấm dứt chế độ độc tài CSVN hiện nay tại nước Ta.
SydneyVào ngày 15 tháng 11, thanh niên từ Sydney quay hình cho bài hát “Triệu Con Tim” của Nhạc Sĩ Trúc Hồ trước cảnh Sydney Harbour Bridge và Opera House
SydneyBuổi xuống đường vận động chữ ký cho chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói tại Paris, Pháp vào ngày 10/11

Khách quan mà xét, thì giờ hay công sức để ký vào một thỉnh nguyện thư chẳng đáng là bao, nhưng việc làm nhỏ bé này đã làm một chuyển đổi to lớn, từ vị trí một người ngoại cuộc, bàng quan, hành động ký tên đã chuyển cá nhân đó thành một người quan tâm, góp phần tạo nên sự thay đổi cần thiết cho Việt Nam. Nhờ ban tổ chức kiến nghị thư, là Nhạc Sĩ Trúc Hồ và các tổ chức hậu thuẫn chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói, sự góp phần khiêm tốn của mỗi cá nhân đã trở thành tiếng nói của cả trăm ngàn người, và sự đàn áp của CSVN đối với người dân sẽ không còn thuần túy là “tự tung tự tác”. Trong thế giới liên lập hiện nay, yếu tố quốc tế có tác dụng quan trọng. Tuy nhiên khó có thể vận động được một Toà Đại Sứ, một Bộ Ngoại Giao hay một Quốc Hội nếu chỉ có tiếng nói của một cá nhân, một gia đình hay một tổ chức… Nhưng nếu có một thỉnh nguyện thư của vài ngàn, chục ngàn hay trăm ngàn cá nhân, sự việc sẽ thay đổi.
Căn cứ trên con số tạm thời những chữ ký của đồng bào trong và ngoài nước thì thỉnh nguyện thư Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói đã đạt được 2 thành tích. Thứ Nhất là chữ ký của đồng bào trong nước đã vượt qua con số 3,000 (3,300 cho tới cuối ngày 13/11/2012), như vậy là đã có trên 3,000 người thắng được nỗi sợ chế độ và đã cụ thể gióng lên tiếng nói phản biện. Bên cạnh tiếng nói của đồng bào quốc nội, đã có gần 100,000 tiếng nói của đồng bào hải ngoại, đây là sự hợp tác trong ngoài mà chế độ CSVN tìm cách ngăn cản từ lâu và đây cũng minh chứng rằng “Nghị Quyết 36” của CSVN đã không đạt kết quả như họ mong muốn hay hù dọa.
Tóm lại với với thỉnh nguyện thư “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” gửi tới Ủy Ban Nhân Quyền LHQ và nhiều Bộ Ngoại Giao các quốc gia dân chủ, người Việt trong và ngoài nước đang từng bước lấy lại thế chủ động trong cuộc tranh đấu chống độc tài và tạo sự hợp tác giữ người Việt cùng chung mục tiêu xây dựng dân chủ.
Hoàng Cơ Định
15/11/2012

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi