Quốc hội V N thông qua về lấy ý kiến, bỏ phiếu tín nhiệm các chức vụ của quốc hội, chính quyền và chính phủ ... chỉ là "thủ đoạn chính trị."
Bác sỹ Phạm Hồng Sơn cho rằng chất vấn của dân biểu Dương Trung Quốc 'chỉ làm lợi cho nhà cầm quyền.

Nhà hoạt động dân chủ ở trong nước, bác sỹ Phạm Hồng Sơn, nói với BBC rằng nghị quyết được Quốc hội Việt Nam thông qua về lấy ý kiến, bỏ phiếu tín nhiệm các chức vụ của quốc hội, chính quyền và chính phủ, trong đó có các vị trí Thủ tướng, Chủ tịch nước, các Bộ trưởng v.v... chỉ là "thủ đoạn chính trị."

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 22/11/2012, ông nói: "Theo quan điểm của tôi đây chỉ là một trong những động thái chính trị của những người cầm quyền để họ có những giải pháp hóa giải những áp lực, cũng như những đòi hỏi của những người bị trị."

"Người cầm quyền bao giờ cũng nghĩ ra rất nhiều những giải pháp, những thủ thuật, mà dân gian vẫn gọi là những thủ đoạn, để làm sao cho quyền lực của họ được ổn định nhất, tức là làm sao để người bị trị cảm thấy yên tâm trong sự thống trị của họ."

Ông Sơn cho rằng nghị quyết về lấy ý kiến, bỏ phiểu tín nhiệm của Quốc hội chỉ "tiến bộ về mặt hình thức văn bản" mà trên thực tế là "đáng ngờ" về tính khả thi khi theo ông "hệ thống chính trị hoàn toàn do Đảng Cộng sản quyết định."

Đặc biệt, bác sỹ Phạm Hồng Sơn phê phán phát biểu chất vấn gần đây của Đại biểu Quốc hội, ông Dương Trung Quốc, và cho rằng cách đặt vấn đề của ông Quốc chỉ mang tính chất "cầu khẩn", "cầu xin" mà chưa thể hiện được vị thế quyền lực của người đại diện quyền lực của nhân dân.

"Đây là một phát biểu chỉ làm lợi cho nhà cầm quyền mà là một bước lùi về tiến bộ dân chủ và tiến bộ trong tư tưởng dân chủ," bác sỹ Sơn nhận xét.


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/mult...mhongson.shtml