mercredi 26 décembre 2012

Cũng vì cái trò bịa chuyện nói láo của Việt Cộng

Cũng vì cái trò bịa chuyện nói láo về Ca sĩ Phương Hồng Quế có liên quan đến trùm xã hội đen "Năm Cam", báo An Ninh Trật Tự của Việt Cộng mém chút nửa bị đưa ra tòa bên Mỹ, vội vàng phải đính chính như sau:

ĐÍNH CHÍNH:
Trong bài " Chuyến xuất ngoại của Năm Cam và những chuyện nực cười" đang trên ANTT 12, xuất bản tháng 9 2002 của tác gỉa Thanh Trì, có chi tiết về việc ca sĩ Phương Hồng Quế khuyên Năm Cam xuất cảnh sang Mỹ với sự bảo lãnh của bà. Nay An Ninh Trật Tự xin được đính chính thông tin đó không chính xác.Chúng tôi thành thật cáo lỗi cùng độc gỉa và bà Phương Hồng Quế.
Báo Việt Cộng chưa bao giờ xin lỗi ai....thế mà lần này bị tổ trác.....chuyện có một không hai...

imageimage

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi