jeudi 27 décembre 2012

Điếu Cày và Hội thảo - Dieu Cay and Conference

(Bilingual)
Phạm Hồng Sơn - Hơn một ngày nữa, Điếu Cày cùng hai đồng sự sẽ ra tòa trở lại để nhận án có hiệu lực.
Hơn một ngày trước đây có một hội thảo đặc biệt được chính quyền cho phép tổ chức với chủ đề “Tác động của truyền thông xã hội lên tác nghiệp báo chí” diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo còn có những diễn giả đặc biệt là các blogger nổi tiếng có những ý kiến chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước như Nhà văn Phạm Viết Đào và ông Nguyễn Hữu Vinh – cựu nhân viên an ninh, chủ trang Ba Sàm, một trong những blog nổi tiếng nhất hiện nay tại Việt Nam.
Phải chăng hội thảo ngày 24/12/2012 nói trên là chỉ dấu cho những thay đổi tiến bộ của chính quyền trong thời gian sắp tới? Hay chỉ là một cách thức thăm dò dư luận để có chính sách bóp nghẹt thông tin hiệu quả hơn? Hay chỉ là một kỹ thuật nhằm tháo gỡ bế tắc trong đối thoại nhân quyền với Hoa Kỳ (quốc gia có Tu chính án thứ Nhất của hiến pháp là minh xác quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí thuộc những giá trị bất biến)?
Hiện tại khó ai có thể trả lời xác định được cho ba câu hỏi trên. Nhưng chắc chắn một phần của sự trả lời sẽ nằm ở diễn biến trong phiên tòa ngày 28/12/2012 tới đây dành cho Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn – những blogger hàng đầu đã bị kết tội với những bản án lên tới gần 40 năm tù và quản chế.○
Dieu Cay and Conference
Just more than one day away Dieu Cay and his two associates go on trial on appeal.
And just more than one day ago a rare conference took place officially in Hanoi. The conference, titled “Impact of Social Media on Journalism”, organized by RED (a Vietnamese non-governmental organization) in association with the British Embassy, gathered several journalists and even some prominent bloggers such as Writer Pham Viet Dao, a former-official turned critical blogger and Mr Nguyen Huu Vinh, a former policeman and the owner of Ba Sam – one of the currently most prominent blogs in Vietnam.
Three questions may arise from this rare conference. First, is the conference a move foreshadowing a less intolerant policy toward freedom of speech? Second, is the conference just a way to probe the public for a more effectively restrictive policy on freedom of speech? Third, is the conference just a trick to fix the deadlock in Human Rights dialogue with the United States of America (nation famous for its first amendemen of the constitution that highly values freedom of speech and freedom of the press)?
Obviously, it is hard to answer these 03 questions satisfactorily. But, what will help answer is certainly the outcomes of the imminent trial on December 28, 2012 where present would be three leading bloggers Dieu Cay, Ta Phong Tan, Anh Ba Saigon, who were sentenced to the aggregate of nearly 40 years in prison and house arrest.○
Nguồn/Source: Facebook Pham Hong Son

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi