vendredi 21 décembre 2012

NHÌN TỪ KHÔNG ẢNH: TRUNG CỘNG DI DÂN QUA VIỆT NAM


Việt Nam đang chuẩn bị nô lệ giặc phương Bắc thêm 1000 năm nữa.
 
Trung cộng với nhiều đoàn vận tải đã lấn vượt biên giới phía bắc VN và thăm dò khai thác dầu ngay sát bờ biển VN
alt

alt

alt

alt

alt


alt

alt

alt


alt

alt
alt alt
alt
 
Trung cộ ng dùng v ịnh Cam Ranh làm căn cứ và khu lọc  dầu Dung-Quất là nguồn tiếp liệu cho hải quân Trung Cộng.
Nếu một mai chiến tranh xảy ra giữa Trung Cộng và các nước khối tự do, Việt-Nam sẽ là một chiến địa bảo vệ cho Trung Cộng.
1) Đảng CS Việt Gian là lũ NGU GIA TRUYỀN nên không thấy vấn đề này ...
2) Bọn chúng là lũ hèn Lê chiêu Thống đã thần phục Trung cộng phương từ trận Điện Biên Phủ.

alt

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi