samedi 22 décembre 2012

Tướng Trần Đại Quang: Thống nhất CA, Quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng

CTV Danlambao - Bộ trưởng CA Trần Đại Quang vừa có bài viết kêu gọi tăng cường mối quan hệ ‘đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu’ giữa hai lực lượng vũ trang là công an và quân đội. Bài viết của ông thượng tướng CA được phổ biến trên Cổng Thông tin Điện Tử Chính phủ, nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Là Giáo sư – Tiến sỹ Luật với trình độ lý luận chính trị ‘cao cấp’, tướng Quang là một điển hình của các quan chức cộng sản có lối viết giáo điều và chỉ biết hô khẩu hiệu. 
“Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”, tiêu đề bài viết dài lê thê và rất nhàm chán. 
Trong phần mở đầu, thượng tướng Trần Đại Quang tiếp tục khẳng định công an và quân đội là hai lực lượng vũ trang ‘trọng yếu của Đảng’, có mối quan hệ ‘truyền thống’. Trong đó, một trong những nhiệm vụ chính của hai lực lượng này được nhắc đến là “chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch” 
“Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp đạt kết quả tốt trong công tác phối hợp tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố...” Bài viết tiếp tục nói rõ hai lực lượng này phải “bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”. 
Phát biểu này tương tự với tuyên bố trước đó của ông đại tá Trần Đăng Thanh: Bảo vệ Tổ Quốc XHCN chính là bảo vệ sổ hưu!
Giống như nhiều quan chức CS, tướng Quang cũng bày tỏ mối lo ngại về hoạt động bị cho là ‘thâm độc’ của các ‘thế lực thù địch’. Ông này còn cảnh báo về sự thay đổi nhận thức của cán bộ đảng viên bằng việc ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’: 
“Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thâm độc; tăng cường hoạt động thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, chia rẽ, phá hoại nội bộ, tuyên truyền xuyên tạc nhằm thực hiện ý đồ “phi chính trị hoá” các lực lượng vũ trang, vô hiệu hoá, chia rẽ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân để thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình" nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”. 
“Trong khi đó, những nhân tố gây mất ổn định chính trị, xã hội ở trong nước vẫn chưa bị đẩy lùi, có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp hơn” 
Cũng trong bài viết, ông Bộ trưởng Công an nhiều lần nhắc lại nội dung CA và Quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng, bảo vệ "Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa". 
Ông Quang kêu gọi cả hai lực lượng vũ trang này phải: “kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ, chia rẽ giữa Công an với Quân đội của các thế lực thù địch”, “ngăn chặn, vô hiệu hoá âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, phi chính trị hoá lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch và bọn phản động’’. 
Xem ra, quan chức đảng CS đang thực sự lo ngại về việc chuyển biến tư tưởng của những người đang đứng trong lực lượng võ trang. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy trong thời gian qua, khá nhiều bài viết trên hệ thống báo chí lề đảng cảnh báo việc thay đổi nhận thức trong hàng ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là đối với lực lượng quân nhân. Trước đó, tại hội nghị CA toàn quốc, chính ông Nguyễn Tấn Dũng cũng tỏ ra mất bình tĩnh khi chỉ đạo CA phải tham mưu cho đảng chống lại các cuộc ‘tấn công thông tin’ trên Internet. 
Mâu thuẫn giữa công an và quân đội từng xảy ra, tuy nhiên trên thực tế thì hai lực lượng này cũng xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện nóng để trấn áp. Vụ cưỡng chế đất của anh Đoàn Văn Vươn có sự tham gia của quân đội địa phương, việc này sau đó đã khiến một số tướng lãnh lão thành lên tiếng phản đối. Vụ đàn áo giáo dân Công Giáo tại Con Cuông cũng được điều động cả quân đội, lực lượng này cũng đưa xe bọc thép thị uy trước Tòa Tổng Giáo Phận Vinh rồi rút về. Các cuộc bạo loạn tại Tây Nguyên, Mường Nhé... đều có quân đội tham gia.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi