vendredi 23 mai 2014

Bằng này an ninh để chặn MỘT người dân biểu tình yêu nước

Đây là cảnh các cán bộ đảng và công an an ninh bao vây nhà để ngăn cản MỘT người dân đi biểu tình ngày 18/5 vừa qua: 
DienDanCTM

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi