dimanche 18 mai 2014

Tin Nhanh Số 3 -- Biểu tình chống Trung Cộng ngày 18/5/2014

Radio Chân Trời Mới 
Cả thủ tướng cũng ngăn chận phi pháp người biểu tình
 Suốt 2 ngày nay, các thuê bao của tất cả các mạng viễn thông đều nhận được tin nhắn nội dung đại loại như dưới đây:
Nhiều bloggers đã đặt câu hỏi:

Xin hỏi ông thủ tướng:
1/Việt Nam chưa có luật biểu tình thì ông căn cứ vào đâu để cho rằng biểu tình trái pháp luật?
2/Trong thông điệp đầu năm ông bảo rằng, người dân có quyền làm những việc luật pháp không cấm. Luật pháp không cấm biểu tình, mà hiến pháp còn quy định biểu tình là “quyền” căn bản của công dân. Tại sao hôm nay ông cho các lực lượng an ninh giăng kháp nơi để ngăn chặn, bắt bớ người dân thể hiện tinh thần yêu nước bằng phương thức biểu tình?Phá sóng quanh khu sứ quán Trung Cộng.

Tin phút chót, ông Trần Quang Trung và ông Vũ Mạnh Hùng vừa bị công an bắt tại trước cửa Sứ Quán Trung Cộng. Một cuộc biểu tình yêu nước tại Vinh cũng vừa bắt đầu.

Vĩnh Đan, Ngọc Thu, Anh Quyên, Thanh Lan tường thuật
9 giờ 30 sáng ngày 18/5/2014 (giờ Việt Nam)
DienDanCTM

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi