jeudi 29 mai 2014

Thông điệp của anh chị em cựu tù nhân lương tâm VN

Phạm Minh Hoàng- CTNLT 
 Vì một Việt Nam cường thịnh, phải thay đổi. 
Dân chủ hóa là con đường duy nhất cho Việt Nam
Dân chủ hóa là con đường duy nhất để giải quyết bài toán Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững. Đó là điều mà đoàn biểu tình chống giàn khoan HD-981 đã căng lên, và đó cũng là thông điệp mà ngày hôm nay, chủ nhật 25/5/2014, anh chị em cựu tù nhân lương tâm xin gởi đến mọi người từ những nơi mà chúng tôi còn sống trong vòng quản chế :
Vì một Việt Nam cường thịnh, phải thay đổi. 
Từ trái qua phải, hàng trên : Luật sư Nguyễn Văn Đài (Hà Nội), Anh Nguyễn Văn Túc (Thái Bình), Thạc Sĩ Nguyễn Tiến Trung (Sàigòn), Linh mục Phan Văn Lợi (Huế), Chị Phạm Thanh Nghiên (Hải Phòng), Giảng viên Phạm Minh Hoàng (Sàigòn)
Hàng dưới : Kỹ sư Phạm Văn Trội (Hà Nội), Sinh Viên Nguyễn Phương Uyên (Bình Thuận), Luật Sư Lê Công Định (Sàigòn)

Phạm Minh Hoàng
25/05/2014

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi