vendredi 30 mai 2014

Blogger Tạ Phong Tần biểu tình chống Trung Quốc trong trại giamChương trình Cà Phê Tối của Truyền Thông Chúa Cứu Thế - Blogger Tạ Phong Tần: Biểu tình chống Trung Cộng trong trại giam, ngày 29.05.2014

1.Gia đình ông Ngô Hào: Hãy cứu gia đình chúng tôi!

2. Blogger Tạ Phong Tần: Biểu tình chống Trung Quốc trong trại giam

3.Theo đạo ông Dương Văn Mình không được khám chữa bệnh và cấp bảo hiểm y tế

4. nhà cầm quyền cưỡng chế Dân tộc H'Mông, tỉnh Cao Bằng

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi