vendredi 16 août 2013

Thư của Ls Nguyễn Thanh Lương gửi bà Nguyễn Thị Kim Liên - mẹ của Đinh Nguyên Kha

"Tôi xác định Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên chỉ là nạn nhân của thế lực "X" và tôi không hề bị tổn thương hay tự ái nghề nghiệp do em Đinh Nguyên Kha có đơn xin không tiếp tục yêu cầu luật sư bào chữa và có sự xác nhận của trại tạm giam công an tỉnh Long An hẳn hòi... Mai này, trước tòa mọi sự im lặng của tôi khi ai hỏi về Kha - Chính đấy còn là lời bào chữa ngậm ngùi mà đầy kiêu hãnh không chỉ riêng tôi mà còn có Kha... Tôi xin thức trọn đêm nay để bày tỏ thật lòng, để trình tường với chị về một Đinh Nguyên Kha vô vọng nhưng tràn đầy mến yêu..." - Luật sư Nguyễn Thanh Lương.
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi