samedi 10 août 2013

Video: Chuyến viếng thăm Úc Châu và buổi nói chuyện của Linh mục Nguyễn văn Khải tại Sydney
Video: Linh mục Nguyễn Văn Khải - Tình hình tôn giáo, dân chủ và nhân quyền tại VN
 

Linh mục Nguyễn Văn Khải, nguyên phát ngôn viên Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội sẽ viếng thăm Úc Châu từ ngày 4 tháng 8 đến 1 tháng 9 năm 2013. Trong thời gian ở Úc, Ngài sẽ viếng thăm các Cộng Đồng Người Việt tại Úc ở Melbourne, Canberra, Sydney, Brisbane, Adelaide và Perth. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu cũng như các CĐNVTD các Tiểu bang và Lãnh thổ đã đồng thuận mời Ngài nói chuyện với đồng hương tại các nơi Ngài ghé thăm.

Tại Sydney CĐNVTD/NSW sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ và nói chuyện của Linh Mục Nguyễn Văn Khải với chi tiết như sau:

Thời gian: Từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, Chủ Nhật ngày 11 tháng 8 năm 2013 

Địa điểm: Trung Tâm Văn Hóa & Sinh Hoạt Cộng Đồng, Số 6-8 Bibbys Pl, Bonnyrigg 

Ban Chấp Hành trân trọng kính mời Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, Quý Hội đoàn, Tổ chức, Quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể Quý đồng hương đến tham dự buổi nói chuyện của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải để hiểu rõ hơn về tình hình đất nước và thực trạng “tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền” tại Việt Nam.

Đây là buổi nói chuyện chính thức và duy nhất của LM Nguyễn Văn Khải với đồng hương tại NSW.

Mọi chi tiết xin liên lạc với chúng tôi Nguyễn Văn Thanh và Bs Nguyễn Mạnh Tiến, PCT/ CĐNVTD/NSW.

Trân trọng kính mời
TM/BCH/CĐNVTD/NSW
Nguyễn Văn Thanh 
Chủ Tịch
14/7/2013

* Source: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3060-3060

& 2VNR Hoang Nam Video Link ▼
http://www.youtube.com/channel/UC2C8...?feature=watch

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi