samedi 7 juin 2014

CSVN TỔNG TẤN CÔNG VIỆT TÂN.Vào ngày 6/6/2014 các báo chí CSVN đồng loạt tấn công Việt Tân và tấn công luôn các nhà dân chủ, các blogger VN, các cơ quan truyền thông quốc tế, các nhóm xã hội dân sự và cả những dân biểu Hoa kỳ hỗ trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ tại VN.

Trong thời gian qua, từ khi bản tin CSVN vu cáo Việt Tân sách động cuộc bạo loạn tại Bình Dương thì sau đó đã có nhiều bài viết phản ứng của nhiều người quan tâm và cho đó là những trò bịp bợm, dựng chuyện để vu cáo cho Việt Tân. Đây là những thủ đoạn tuyên truyền mà CA đã áp dụng trong nhiều năm qua đối với các cá nhân, tổ chức, nhóm...v..v...mà họ cho là thế lực thù địch.

Có lẽ CSVN đã bị phản tác dụng, từ sự căm tức đó họ đã chuẩn bị trong nhiều ngày qua và đã bắt đầu mở cuộc tổng tấn công Việt Tân và các tổ chức.

Xem link:
http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/23424502-them-nhung-bang-chung-ve-su-chong-pha-viet-nam-cua-viet-tan.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi