mardi 10 juin 2014

Tài liệu Bộ ngoại giao TQ mới tung ra

Bộ Ngoại Giao TQ đưa ra các tài liệu này để cho rằng chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã nhìn nhận Tây Sa & Nam Sa của TQ thay vì nhìn nhận Hoàng Sa & Trường Sa của Việt Nam.

Tài liệu thứ nhất là bản đồ in năm 1972.  Tài liệu thứ nhì là sách giáo khoa Địa Lý Lớp 9 in năm 1974.


Việc này chứng minh thêm một lần nữa là :
Trung Quốc chỉ dựa chính yếu trên những dự kiện do chính lãnh đạo CSVN làm ra để chứng minh là Hoàng Sa Và Trường Sa là thuộc chủ quyền TQ.
Ngoài ra những dữ kiện khác không có một căn bản pháp lý, lịch sử, nhân văn nào.

Điều cho thấy rõ tội bán nước của nhiều thế hệ lãnh đạo CSVN. Không phải chỉ có Phạm Văn Đồng mà thôi. 

Tìm trên net: http://defence.pk/threads/some-evidence-for-scs.318071/


Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China
“981”钻井平台作业:越南的挑衅和中国的立场
(供稿) (供稿) 
2014/06/08W020140608602937493159.jpgW020140608602937514953.jpg附件3-5VN.JPG附件4-5-1.JPG附件4-5-2.JPG附件4-5-3.JPG附件5-5-1.JPG附件5-5-2.jpg附件5-5-3.jpg附件5-5-4.jpg
These paper evidence just for reference in the court, in real world we have CHINA COAST GUARD and 10,000ton patrolling ships to protect our XiSha islands. And strong China shipbuilding industry can provide more ships.

CHINA COAST GUARD
[​IMG]
[​IMG]CFA 15,000ton patrolling ships, retired PLAN Ocean Supply Ship. :D
[​IMG]
[​IMG]


4,000ton patrolling ships, retired PLAN warships
[​IMG]
China shipbuilding industry building more ships.
[​IMG]

[​IMG]Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi