jeudi 5 juin 2014

Việt Nam: Một điểm nóng trên thế giới hiện nay
Chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn SBTN phỏng vấn ông Bùi Diễm về những vấn đề căng thẳng hiện nay tại Việt Nam.

Ông Bùi Diễm sinh năm 1923, là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng giữ chức đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ từ năm 1967 đến 1972.

Theo Wikipedia, ông Bùi Diễm quê tại Hà Nam, là một đảng viên Đảng Đại Việt. Ông từng là chủ nhiệm của tờ báo Saigon Post - tờ báo xuất bản bằng tiếng Anh đầu tiên tại Việt Nam. 

Đại sứ VNCH Bùi Diễm tại Washington, 1970
Ông Bùi Diễm là người tham gia thành lập hãng phim Tân Việt với bộ phim 'Chúng tôi muốn sống', đây là một tác phẩm lớn trong ngành điện ảnh Việt Nam nói về cuộc 'Cải cách ruộng đất' man rợ do CS thực hiện tại miền Bắc vào giữa thập niên 1950.

Dưới thời Đệ nhị Cộng Hòa, ông Bùi Diễm được bổ nhiệm làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ từ năm 1967 đến năm 1972. Sau năm 1975, ông tị nạn tại Mĩ.

Hiện nay, ông Bùi Diễm vẫn đang tiếp tục hoạt động trong đảng Đại Việt và giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Ðại Việt Cách Mạng Ðảng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi