vendredi 20 juin 2014

Lời nói và việc làm...


Nguyễn Tấn Dũng: “Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

Ảnh (Fb Bạch Hồng Quyền): Blogger Anh Chí - Nguyễn Chí Tuyến bị đàn áp trong cuộc biểu tình ngày 19.06.2014 tại Hà Nội nhằm phản đối Tàu cộng xâm lược.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi