mercredi 7 août 2013

Internet! Internet ! Xử dụng Internet như là một loại vũ khí để phá tan chế độ độc tài

Công Lý
                   


Muốn chiến đấu hiệu quả, muốn thắng trận, người lính phải gan dạ, dũng cảm, ý chí, quyết tâm, phải ngắm đúng kẻ thù mà bắn. Người lính cầm súng mà không muốn bắn; bắn mà không dám ngắm vào đối phương để bóp cò, người lính ấy nhất định phải là người lính thua trận, phải chết.

Muốn đánh bại quân đội của kẻ thù, hãy bẻ gãy ý chí chiến đấu của quân đội ấy. Một quân đội được trang bị đầy đủ vủ khí với một tinh thần, ý chí bạc nhược, quân đội ấy nhất định phải bị đánh bại. Bên cạnh các yếu tố vủ khí, trang bị, chiến thuật, chiến lược, chỉ huy…CHIẾN TRANH TƯ TƯỞNG quyết định chiến trường.

Bằng thông tin, Internet đem sự thật, tiến bộ đến cho con người khắp thế giới. Internet giúp thu hẹp không gian, thời gian. Internet giúp con người trên khắp thế giới hiểu, cảm thông nhau hơn, đến gần với nhau hơn bao giờ. 


Sự hợp tác của càng đông người chừng nào, sự hợp tác càng mạnh mẽ chừng nào giữa người trong nước với nhau… càng tốt chừng ấy, để hoàn thành mục tiêu chung, những mục tiêu chung.

Với Internet, con người đang có thêm một phương tiện vô cùng hữu hiệu để giúp người Việt Nam chúng ta thực hiện sự hợp tác ấy vô cùng hữu hiệu và mau chóng. Hãy xử dụng và tận dụng Internet cho mục tiêu xây dựng sự đoàn kết quốc gia vì mục tiêu cứu nước khẩn cấp của người Việt Nam chúng ta.

Internet hiểu theo một số khía cạnh là ảo, nhưng kỹ thuật, công dụng, mục đích, hiệu quả của nó là thật, vô cùng thật, vô cùng hữu hiệu. Hãy tận dụng những công dụng, sự hữu hiệu của Internet để hoàn thành khát vọng của toàn dân Việt Nam ta, các bạn Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ; các bạn là hiện tại, tương lai của nước Việt Nam. Hiện tại, tương lai của các bạn gắn liền với hiện tại, tương lai của nước Việt Nam.

Thực hiện được sự hợp tác giữa người trong nước, lại có thêm sự trợ giúp của quốc tế, sự hợp tác quốc tế để hổ trợ cho mục tiêu chung ấy …khả năng thành công của người trong nước trong mục đích tự giải phóng mình khỏi họa xâm lăng, họa cộng sản càng lớn, càng chắc chắn.

Chỉ cần chúng ta có ý chí, quyết tâm ở điều mình đang làm.

- Hãy dùng Internet bẻ gảy, đánh bại ý chí của những tên bán nước. 

- Hãy dùng Internet để đoàn kết toàn dân. 

- Hãy dùng Internet để đánh bại âm mưu bán đứng toàn dân Việt Nam và lãnh thổ Việt Nam cho tên xâm lược Trung cộng, kẻ đang và sẽ gieo rắc đủ mọi thảm kịch trên quy mô lớn lao cho chín mươi triệu người dân Việt Nam trong nước và rãi rác khắp thế giới.

Cùng nhau, người Đông Âu đã tự giải phóng họ khỏi ách nô lệ cộng sản. Người của cựu Liên Bang Xô Viết cũng đứng dậy tự giải thoát mình khỏi đại họa cộng sản thành công. Người Ai Cập, người Tunisie, người Libya…cũng đã thành công trong việc tự giải phóng mình.

Người Đông Âu, cựu Liên Xô, Ả Rập làm được, người Việt Nam chúng ta cũng phải làm được. Mọi điều kiện khách quan dẫn đến thành công đã có sẵn, chỉ cần người Việt Nam chúng ta có ý chí. Với niềm tin không dời đổi, với ý chí sắt đá, công cuộc giải phóng Việt Nam khỏi ách nô lệ Trung cộng và họa cộng sản nhất định phải thành công.

Chiến thắng đang chờ đợi những người ái quốc, lực lượng trẻ toàn quốc Việt Nam và đồng bào mọi tôn giáo luôn yêu chuộng đạo lý, công bằng, sự phát triển xã hội và sự sống còn của người Việt Nam, đất nước Việt Nam.


http://diendancongnhan.blogspot.be/2013/08/internet-internet-xu-dung-internet-nhu.html?spref=fb

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi