mardi 24 septembre 2013

HT Thích Viên Định Tuyên cáo về Vận động Dân Chủ hóa VN

Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : 
pttpgqt@gmail.com
Web : http://www.queme.net - Facebook: https://www.facebook.com/queme.net
**************************************************************************************************************************************
 
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 23.9.2013
Tuyên Cáo về cuộc Vận động Dân chủ hóa Việt Nam của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN
 
 
 
PARIS, ngày 23.9.2013 (PTTPGQT) - Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế “Lời Tuyên Cáo của GHPGVNTN về cuộc Vận động Dân chủ hóa Việt Nam”, để phổ biến.
 
Kính xin mời xem toàn văn Lời Tuyên cáo ấy sau đây :
 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn
Phật lịch 2557
Số : 10/VHĐ/TB/VT
 

LỜI TUYÊN CÁOcủa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhât
về cuộc vận động Dân chủ hoá Việt Nam

 
Đức Phật ra đời để cứu khổ và giải thoát cho muôn loài. Thấm nhuần giáo lý từ bi, Phật giáo Việt Nam lấy việc phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật theo tinh thần Bồ Tát Đạo trong Lục Độc Tập Kinh : “Bồ Tát thấy dân kêu ca, do vậy gạt lệ xông vào nơi chính trị hà khắc để cứu dân thoát khỏi ách nạn lầm than”. Với hiện trạng tối tăm và hiểm nguy của đất nước, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có những nhận định mong đổi thay vận mệnh.
 
Nhận định rằng : Chủ trương độc tài đảng trị là nguyên nhân của tất cả mọi nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạc hậu và khủng hoảng của Việt Nam hiện nay về mọi phương diện từ kinh tế, văn hoá, chính trị, quốc phòng và môi trường.
 
Nhận định rằng : Chủ trương độc tài toàn trị là nguyên nhân dẫn đến mọi sai lầm và tội lỗi của đảng CSVN từ khi thành lập cho đến khi cầm quyền thống trị trên cả nước.
 
Đảng CS đã chọn con đường đấu tranh bạo lực để cướp chính quyền, điều này đã đẩy cả đất nước và dân tộc đến những cuộc chiến tranh đẩm máu không cần thiết, trong khi đó các quốc gia thuộc địa trong khu vực và thế giới đã chọn con đường bất bạo động để giành độc lập và họ đã thành công mỹ mãn.
 
Nhận định rằng : Độc tài toàn trị là động cơ khiến đảng CSVN chủ trương chia đôi đất nước và từng bước thực hiện mưu đồ cướp quyền lực trên cả nước, gây bao đau thương và tang tóc cho dân tộc.
 
Chủ trương độc tài toàn trị khiến đảng CS phạm nhiều sai lầm tai hại với nhân dân như vụ Nhân văn giai phẩm, Cải cách ruộng đất ở miền Bắc. Và sai lầm nghiêm trọng nhất là tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Cộng Hoà, xoá sổ một thể chế dân chủ non trẻ, một hạt giống tự do của dân tộc.
 
Cuộc chiến tranh phi nghĩa này làm tan hoang đất nước, nhân dân đồ thán, đã đẩy dân tộc và đất nước vào vòng lệ thuộc ngoại bang cho đến hôm nay.
 
Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam, chủ trương độc tài toàn trị đã làm cho đảng CSVN mù quáng lao vào những cuộc chiến phiêu lưu mới, khi cấu kết với Liên Xô làm tên lính xung kích cho cuộc tranh chấp quốc tế mới, dẫn đến hai cuộc chiến tranh đẩm máu với Campuchia và Trung cộng, làm hàng trăm ngàn người thiệt mạng, khiến cho đất nước càng tan hoang thê thảm hơn.
 
Nhận định rằng : Chủ trương độc tài toàn trị đã đẩy đảng CSVN đến những quyết định sai lầm như xoá sổ nền kinh tế thị trường năng động tại miền Nam Việt Nam, Hợp tác hoá nông nghiệp nông thôn, Cải tạo tư bản tư doanh, Kế hoạch kinh tế mới đem con bỏ chợ và chính sách tiêu diệt tôn giáo đã biến đất nước thành địa ngục trần gian.
 
Sau khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ vì hệ thống chính trị đó đã thất bại và không còn phù hợp với thời đại nữa, nhưng đảng CSVN vẫn không chịu từ bỏ con đường độc tài độc đảng để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, họ lại sang Bắc Kinh cầu cạnh sự giúp đỡ hòng tiếp tục cai trị đất nước, bất chấp sự dựa dẩm này đã đưa đất nước và dân tộc vào vòng lệ thuộc Hán triều lần nữa.
 
Nhận định rằng : Chủ trương độc tài toàn trị là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng toàn diện hiện nay khi đảng CSVN vẫn khăng khăng giữ điều 4 trong Hiến pháp để toàn quyền quyết định vận mệnh đất nước và điều 18 để thâu tóm toàn bộ đất đai đã đẩy xã hội Việt Nam đến mâu thuẫn và bế tắc.
 
Với điều 18 Hiến pháp người dân Việt đã hoàn toàn mất hết đất đai, người nông dân mất phương tiện sản xuất. Đất đai trở thành “sở hữu toàn dân” mà thực chất là “hương hoả” của đảng Cộng sản để họ tuỳ nghi sử dụng.
 
Độc quyền chính trị và kinh tế đã biến đảng CSVN thành tập đoàn tư bản đỏ cực kỳ tham lam và giàu có, xã hội Việt Nam bị phân hoá giàu nghèo nghiêm trọng làm mất sự hài hoà cần thiết để ổn định.
 
Nếu điều 4 Hiến pháp làm tê liệt xã hội, thủ tiêu nguyên khí quốc gia, thì điều 18 Hiến pháp tạo nên những tập đoàn tư bản địa ốc giàu có vô lượng và khối “dân oan” mất nhà, mất đất canh tác ngày càng đông đảo.
 
Nhận định rằng : Chủ trương độc tài toàn trị của đảng CSVN đã hoàn toàn thất bại và nguy hiểm, sẽ đưa đất nước và dân tộc vào con đường diệt vong khi xã hội đã tổng khủng hoảng và quốc gia đang bị lâm nguy từ kẻ thù phương Bắc. Thực trạng này đòi hỏi phải có một sự thay đổi tận gốc rễ cơ chế hiện nay bằng một cơ chế khác đáp ứng lòng dân, phù hợp với xu thế thời đại.
 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và dân tộc Việt Nam là nạn nhân của đảng Cộng sản nên Giáo hội chủ trương muốn giải trừ pháp nạn trước hết phải giải trừ quốc nạn. Điều này thể hiện qua câu nói của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang “ Đạo pháp không thể nở hoa trên giang sơn nô lệ” và được trình bày minh bạch trong Lộ trình 8 điểm để Dân chủ hoá Việt Nam của GHPGVNTN, năm 2001 và Thư Chúc Xuân, năm 2005, của Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, lúc đó là Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, đã đưa ra Lời kêu gọi các nhân sĩ trí thức nhanh chóng tập hợp trong một liên minh dân tộc để dân chủ hoá Việt Nam.
 
Tiếp nối truyền thống yêu nước và mục tiêu cứu giúp chúng sanh của Phật giáo Việt Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi đảng CSVN hãy thức tỉnh vì thời cuộc đã thay đổi, nên đáp ứng nguyện vọng của dân tộc và đòi hỏi của thời đại là hãy Dân chủ hoá Việt Nam.
 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ủng hộ toàn dân và các trí thức, không phân biệt quá khứ, chính kiến và tôn giáo, đứng ra thành lập những đảng phái chính trị đối trọng với đảng Cộng sản cầm quyền hiện nay để cứu nguy đất nước.
 
Chủ trương độc tài toàn trị của đảng CSVN đã hoàn toàn phá sản, đảng CSVN đã hoàn toàn thất bại và bất lực trong việc bảo vệ đất nước, chủ quyền dân tộc và kiến thiết quốc gia.
 
Hậu quả xấu xa tai hại của chế độ độc tài toàn trị là không thể biện minh và không thể chấp nhận, cần phải chấm dứt để mở ra một sinh lộ mới cho đất nước và dân tộc.
 
Đã đến lúc phải có một diễn đàn đa nguyên đa đảng để nhân dân được tham chính, để những nhân sĩ trí thức, những người yêu nước ưu tú và lỗi lạc tham gia việc điều hành đất nước, phụng sự dân tộc, xây dựng một thể chế chính trị tiến bộ, văn minh với tam quyền phân lập. Nhân quyền và dân quyền đựợc tôn trọng tệt để. Xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật và hài hoà nhân bản.
 
Đã đến lúc cần phải chấm dứt sự độc tôn độc quyền của đảng Cộng sản từ bấy lâu nay, để Dân tộc Việt Nam được quyền làm chủ vận mạng của mình và đất nước, đưa Việt Nam hội nhập với thế giới văn minh, dân chủ, thoát khỏi quỹ đạo của Trung cộng. Và đã đến lúc đất đai phải được trả lại cho nhân dân Việt Nam với chế độ đa sở hữu, giải quyết thoả đáng thảm trạng dân oan, để toàn dân hạnh phúc và những người đã chết được siêu thoát.
 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chủ trương không làm chính trị nhưng khuyến khích Phật tử và toàn dân tích cực tham chính để bảo vệ đất nước, xây dựng xã hội tự do, dân chủ, hài hoà, hạnh phúc và nhân bản.
 
Thừa lệnh Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nay tuyên cáo.
 
Chùa Giác Hoa, Sài gòn, ngày 20.9.2013
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
(ấn ký)                
Tỳ kheo Thích Viên Định.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi