mardi 24 septembre 2013

Tuyên bố của Linh mục đoàn giáo phận Vinh về vụ trấn áp giáo dân tại Mỹ Yên


GPVO - "Chúng tôi – Giám mục và Linh mục đoàn Giáo phận Vinh, đại diện cho hơn 526.000 giáo dân đang sống và làm việc tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình – theo dõi cách hành xử của chính quyền tỉnh Nghệ An về vấn đề tôn giáo và nhân quyền trong thời gian qua, đặc biệt qua vụ đàn áp tại giáo xứ Mỹ Yên, tuyên bố:
... Chúng tôi hiệp thông sâu xa với Giám mục giáo phận của chúng tôi để bảo vệ sự thật, lên án bạo quyền và bảo vệ dân lành. Chúng tôi không ngừng yêu cầu nhà cầm quyền làm rõ trách nhiệm của các cán bộ và cơ quan liên quan đến vụ việc, đồng thời trả tự do cho ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải."
-----------------------
Download Bản Tuyên bố của Linh mục đoàn Gp Vinh {Bản Word} {Bản PDF}

XEM THÊM CHỮ KÝ TẠI ĐÂY
XEM THÊM CHỮ KÝ TẠI ĐÂY


Linh mục đoàn Giáo phận Vinh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi