vendredi 27 septembre 2013

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên bắt đầu thi hành án treo


VRNs (27.09.2013) – Bình Thuận – Ngày 25.09, ông Nguyễn Ngọc Quang, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo đối với sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên, sinh năm 1992.
 10
 11
Trong quyết định này, việc thi hành án của sinh viên Nguyễn Phương Uyên có những việc thuộc bổn phận của Phương Uyên, nhưng có nhiều việc các cơ quan chức năng phải làm.
Theo Luật thi hành án hình sự, được Quốc hội Việt Nam ban hành năm 2010 giải thích từ ngữ như sau:
“Điều 3. Giải thích từ ngữ
5. Thi hành án treo là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này giám sát, giáo dục người bị phạt tù được hưởng án treo trong thời gian thử thách.
8. Thi hành án phạt quản chế là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người chấp hành án phải cư trú, làm ăn sinh sống ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương theo bản án đã có hiệu lực pháp luật”.
Người hưởng án treo có thể làm việc và học hành. Chỉ cần một cơ sở đào tạo tiếp nhận là Nguyễn Phương Uyên có thể đi học như điều 65 của luật này quy định:
“Điều 65. Việc lao động, học tập của người được hưởng án treo
3. Người được hưởng án treo được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận học tập thì được hưởng quyền lợi theo quy chế của cơ sở đó”.
Trong trường hợp sinh viên Nguyễn Phương Uyên thay đổi nơi cư trú, thì trách nhiệm thông báo, chuyển hồ sơ thi hành án thuộc về Ủy ban nhân dân xã Hàm Trí và cơ quan công an thi hành án hình sự huyện Hàm Thuận Bắc. Phương Uyên không phải trình báo gì cả (x. Điều 69, khoản 1).
PV. VRNs

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi