dimanche 22 septembre 2013

ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt gởi thư hiệp thông, ĐGM Vinh tiếp tục kêu gọi hiệp thông


VRNs (22.09.2013) – Sài Gòn – Ngày 18.09.2013, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, giám mục chính tòa giáo phận Vinh đã kêu gọi Đức hồng ý, Quý Đức tổng giám mục, giám mục, quý linh mục, tu sĩ và giáo dân hiệp thông cầu nguyện cho giáo phận Vinh, nhất là giáo dân Mỹ Yên trước sự tấn công vào thể lý, tâm lý và tâm linh của giáo đoàn ngài.
Trước đó, ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, đang ở Đan viện Châu Sơn, thuộc Nho Quan, Ninh Bình đã gởi thư đến cả ba Đức cha (Đức cha chính, Đức cha phụ tá và Đức cha về hưu) Vinh xác nhận “luôn ở bên cạnh” Quý đức cha.
02
01


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi