lundi 23 septembre 2013

Nhân sĩ trí thức VN khởi xướng “Phong trào dân sự và chính trị”

Các nhâsĩ trí thtrong lần trao kiến nghị 72
về sửa đổi Hiến pháp 1992
Nhân sĩ trí thức Việt Nam hôm 20-9-2013 đã khởi xướng “Phong trào dân sự và chính trị” đòi chế độ CSVN trả các quyền công dân theo quy định của Hiến pháp hiện hành, cũng như quy ước Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã ký tham gia từ năm 1982

Các nhân sĩ trí thức khởi xướng phong trào này kêu gọi ký tên, ủng hộ một bản Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị với nhận định rằng “trước tình hình trong và ngoài nước hiện nay, chúng tôi thấy rằng giới blogger, các tổ chức, nhóm quyền dân sự-chính trị cần nói lên tiếng nói, quan điểm của mình để cải thiện tình trạng tham nhũng, tụt hậu, nghèo đói, bất công ở Việt Nam. Sự tham gia của quý vị thể hiện tình yêu đất nước, khẳng định quyền công dân; đồng thời, góp phần thúc đẩy hình thành xã hội dân sự tại Việt Nam…”

Trong Bản tuyên bố phổ biến ngày 20-9, với 108 nhân sĩ trí thức cùng ký tên yễm trợ nhóm khởi xướng, xác định rằng “Dân sự và chính trị là những quyền thiêng liêng của con người. Từ xưa đến nay, trên toàn thế giới, nơi nào quyền dân sự và chính trị được thực thi thì nơi đó có con người được đảm bảo những điều kiện phát triển tốt nhất”, và chính hiến pháp hiện hành ở Việt nam cũng đã có những quy định nhằm bảo vệ các quyền chính đáng ấy song song với những công ước nhân quyền quốc tế về những quyền dân sự và chính trị.

Cũng theo Bản tuyên bố, “để vượt qua những thách thức hiểm nghèo đối với đất nước và dân tộc, giải pháp cơ bản là phải cải cách thể chế chính trị, chuyển từ toàn trị sang dân chủ, qua đó phát huy sức mạnh hòa giải và đoàn kết dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia….”

Dưới đây là nguyên văn Bản tuyên bố của nhân sĩ trí thức khởi xướng Phong trào dân sự và chính trị:


 TUYÊN BỐ VỀ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ

Dân sự và Chính trị là những quyền thiêng liêng của con người. Từ xưa đến nay, trên toàn thế giới, nơi nào quyền Dân sự và Chính trị được thực thi thì nơi đó có con người được đảm bảo những điều kiện phát triển tốt nhất. Bảo vệ các quyền chính đáng ấy, ở Việt Nam, Hiến pháp hiện hành quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Đồng thời, Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị mà Nhà nước Việt Nam ký tham gia ngày 24/9/1982 quy định cụ thể về quyền bày tỏ quan điểm, quyền hội họp và lập hội: “Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia”; “Quyền hội họp có tính cách hoà bình phải được thừa nhận”; “Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình”. Những quy định tương tự khác cũng có trong Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hiệp quốc ngày 10/12/1948 mà mọi quốc gia thành viên phải tôn trọng.

Những quy định đó cần được Nhà nước Việt Nam thể chế hóa bằng các văn bản pháp luật để công dân thực hiện tốt nhất các quyền Dân sự và Chính trị của mình, các ý kiến đóng góp cho việc sửa đổi Hiến pháp là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (dưới đây gọi tắt là Công ước quốc tế). Điều đó cũng đúng với nhiều tiếng nói đòi dân chủ và thực hiện các quyền tự do đã được quy định trong Hiến pháp trong thời gian gần đây như Phong trào Con đường Việt Nam, nhóm công dân tự do, câu lạc bộ NoU, hay của các anh chị Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Bắc Truyển, thư trên giường bệnh của lão tiền bối Lê Hiếu Đằng…

Chúng tôi hoan nghênh ý thức xây dựng của những tiếng nói đó và thấy rằng để phản ảnh yêu cầu của đông đảo nhân dân, cần khởi xướng một diễn đàn hoặc phong trào nhằm thảo luận, trao đổi, nghiên cứu về các quyền Dân sự và Chính trị, qua đó kiến nghị Nhà nước xây dựng một Nhà nước xã hội dân sự với sự đóng góp của các thành viên trong xã hội. Phong trào xã hội dân sự sẽ có diễn đàn và sẽ có trang thông tin điện tử là nơi bày tỏ ý kiến của các tổ chức, các nhóm, các cá nhân cùng theo đuổi mục đích nêu trên, với mong muốn xã hội dân sự ở nước ta phát triển đúng với yêu cầu của một nước dân chủ. 

Chúng tôi đề nghị chính quyền tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch với những tiếng nói dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền. Ý kiến khác nhau cần được tranh luận thẳng thắn để tìm chân lý; còn dựa vào quyền lực để cản trở việc công bố, không đối thoại mà chỉ đơn phương phê phán, quy kết, thậm chí dùng nhiều cách ngăn cấm và trấn áp thì không những vi hiến và trái với Công ước quốc tế mà còn không đúng với tư cách chính đáng của một nhà cầm quyền. 

Để vượt qua những thách thức hiểm nghèo đối với đất nước và dân tộc, giải pháp cơ bản là phải cải cách thể chế chính trị, chuyển từ toàn trị sang dân chủ, qua đó phát huy sức mạnh hòa giải và đoàn kết dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. ĐCSVN, với vị trí là đảng đang cầm quyền, tự nhận vì nước vì dân, phải có trách nhiệm thúc đẩy quá trình chuyển đổi đó một cách chủ động, mở đầu bằng việc sửa đổi Hiến pháp. Đó là mệnh lệnh của cuộc sống và cũng là phương án tối ưu cho sự chuyển đổi thể chế chính trị một cách ôn hòa ở nước ta. 

Nếu Hiến pháp và hệ thống pháp luật vẫn duy trì thể chế và sự yếu kém như hiện nay thì thách thức mà đất nước và dân tộc đang đối mặt sẽ càng thêm nghiêm trọng dẫn tới hệ quả khôn lường, dân càng thất vọng và bất bình, uy tín của nước ta trong quan hệ quốc tế càng giảm sút. 

Tuyên bố này được gửi tới các thành viên cơ quan lãnh đạo ĐCSVN và Nhà nước; đồng thời được công bố trên mạng xã hội để phổ biến rộng rãi, mong đồng bào trong và ngoài nước biểu thị sự đồng tình, hưởng ứng. 

                                                                        Ngày 20 tháng 9 năm 2013 
                                                                         Diễn đàn xã hội dân sự

                    Nhóm khởi xướng với sự yểm trợ của 108 nhân sỹ, trí thức: 

1. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM

2. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội 

3. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

4. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM

5. Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu, Hà Nội

6. Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao động, TP HCM

7. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội 8. Nguyễn Xuân Diện, TS, Hà Nội

9. Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

10. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM

11. Nguyễn Văn Dũng, nhà văn, võ sư, Huế

12. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM

13. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

14. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM

15. Lê Thăng Long, Phong trào Con Đường Việt Nam

16. Phạm Văn Hiền, nguyên giảng viên, trường Chính trị Tô Hiệu, Hải Phòng

17. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM

18. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM

19. Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Hà Nội

20. Đặng Thị Hảo, TS, Hà Nội

21. Võ Thị Hảo, nhà văn, Hà Nội

22. Phạm Vĩnh Cư, nhà nghiên cứu, Hà Nội

23. Hồ Hiếu, cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Mặt trận, Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, TP HCM

24. Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thừa Thiên – Huế, Chủ tịch Hội Văn nghệ Thừa Thiên – Huế

25. Nguyễn Văn Hồng (tức Cung Văn), nguyên Tổng Thư ký Ban chấp hành sinh viên đoàn Đại học Văn khoa Sài Gòn 1964-1965, Đà Nẵng

26. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh

27. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng

28. Nguyễn Công Hệ, thuyền trưởng viễn dương, đã nghỉ hưu, TP HCM

29. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, nguyên chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, Đà Lạt

30. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

31. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM

32. Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

33. Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hà Nội

34. Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội

35. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM

36. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM

37. Nguyễn Lân Thắng, kỹ sư, Hà Nội

38. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM

39. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An

40. Hạ Đình Nguyên, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM

41. Hoàng Tụy, GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội

42. Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn, Hà Nội

43. Phạm Đức Nguyên, PGS TS, giảng viên cao cấp Đại học, Hà Nội

44. Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM

45. Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên thiếu tướng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc 

46. Hoàng Xuân Phú, GS Viện Toán học, Hà Nội

47. Trần Việt Phương, nguyên trợ lý Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

48. Nguyễn Đăng Quang, nguyên Đại tá Công an, Hà Nội

49. Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội

50. J.B Nguyễn Hữu Vinh, kỹ sư, blogger, Hà Nội

51. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội 

52. Nguyễn Trọng Tạo, nhà văn, Hà Nội

53. Lê Văn Tâm, TS, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, Nhật Bản

54. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, TP HCM

55. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM

56. Vũ Cao Đàm, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội

57. Lê Quốc Thăng, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM

58. Phạm Khiêm Ích, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Hà Nội 

59. Nguyễn Minh Thuyết, GS TS, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Hà Nội

60. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội

61. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM

62. Trần Đình Sử, GS TS, Hà Nội

63. Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội

64. Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

65. Lưu Trọng Văn, nhà báo, TP HCM

66. Trần Thanh Vân, kiến trúc sư, Hà Nội

67. Nguyễn Viện, nhà văn, TP HCM

68. Nguyễn Hữu Vinh, nhà báo, Hà Nội

69. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế

70. Nguyễn Công Huân, Phó Giáo sư trường Đại học Aalborg, Đan Mạch

71. Trần Định, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hà Nội 

72. Phạm Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Nghiên cứu Vật lý, CNRS và Đại học Paris VI, Pháp

73. Nguyễn Hữu Châu Phan, nhà nghiên cứu, Huế

74. Sa Huỳnh, kỹ sư, Berlin, CHLB Đức 

75. Nguyễn Đông Yên, GS TS, Viện Toán học, Hà Nội 

76. Nguyễn Việt Hưng, lập trình viên CNTT, Hà Nội 

77. Nguyễn Hữu Quý, kỹ sư, Đăk Lăk

78. Bùi Hữu Hùng, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội

79. Nguyễn Nam Việt, linh mục Công giáo thuộc Giáo phận Vinh, Hoa Kỳ

80. Nguyễn Chí Đức, kỹ sư, Hà Nội 

81. Nguyễn Đức Nhã, nghề nghiệp tự do, TP HCM

82. Hoàng Cường, kỹ sư, Hà Nội

83. Phan Văn Thuận, giám đốc doanh nghiệp, TP HCM

84. Trương Văn Khiêm, công nhân, CHLB Đức

85. Phạm Gia Minh, TS, Hà Nội 

86. Nguyễn Văn Dũng, lao động tự do, Việt Trì, Phú Thọ

87. Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, Huế 

88. Hoàng Tứ Duy, Hoa Kỳ 

89. Dạ Thảo Phương, Hà Nội

90. Nguyễn Tường Long, Hoa Kỳ 

91. Hà Dương Tường, nguyên giáo sư đại học công nghệ Compiègne, Pháp

92. Nguyễn Phú Yên, nhạc sĩ, TP HCM 

93. Vũ Tuấn, TS, freelancer, CHLB Đức

94. Tran Thi Thanh Tam, Ba Lan

95. Nguyễn Công Bằng, Hoa Kỳ

96. Phan Thị Hoàng Oanh, TS, TP HCM 

97. Phan Văn Song, nguyên Quyền Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bến Tre, Australia

98. Trần Ngọc Tuấn, nhà văn, nhà báo, Cộng hòa Czech

99. Nguyen Huu Chanh, Hoa Kỳ

100. Nguyễn Xuân Hoài, cán bộ hưu trí, TP HCM 

101. Lý Tống, Hoa Kỳ 

102. Trần Kim Thập, giáo chức, Australia

103. Trinh Hồng Trang, giáo viên, Hà Nội

104. Nguyễn Đức Việt, chuyên viên lập trình, Australia

105. Nguyễn Trung Thành, kỹ sư, Phú Thọ

106. Pham Tuan Anh, công dân Việt Nam, Cộng hòa Czech 

107. Nguyễn Xuân Thọ, kỹ sư, CHLB Đức

108. Nguyễn Hồng Kiên, TS, Hà NộiLời kêu gọi ký Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị

Kính gửi:   - Toàn thể blogger Việt Nam
                  - Các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao tại Việt Nam
                  - Các tổ chức, nhóm quyền dân sự-chính trị

Chúng tôi, những người khởi xướng phong trào dân sự và chính trị, xin gởi đến quý vị lời kêu gọi ký tên, ủng hộ Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị. Trước tình hình trong và ngoài nước hiện nay, chúng tôi thấy rằng giới blogger, các tổ chức, nhóm quyền dân sự-chính trị cần nói lên tiếng nói, quan điểm của mình để cải thiện tình trạng tham nhũng, tụt hậu, nghèo đói, bất công ở Việt Nam. Sự tham gia của quý vị thể hiện tình yêu đất nước, khẳng định quyền công dân; đồng thời, góp phần thúc đẩy hình thành xã hội dân sự tại Việt Nam.

Xin chân thành cám ơn.

Việc ký tên xin thực hiện tại blog:diendanxahoidansu.blogspot.com

Email:diendandansuxahoi@gmail.com 


Facebook: Diễn Đàn XHDS

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi