dimanche 16 février 2014

Tin Nhanh Số 1 về buổi Tưởng Niệm Ngày Biên Giới tại Hà Nội

Công an bắt đầu dàn quân tại khu tượng đài Lý Thái Tổ
Những người Việt yêu nước vẫn lên đường

 
Trong suốt chiều và đêm ngày 15/2/2014, nhà cầm quyền đã cho dựng gấp rút một sân khấu tại khu tượng đài Lý Thái Tổ để tìm lý cớ mới ngăn chận buổi tưởng niệm Ngày Biên Giới hôm nay. Các thủ thuật mới hôm nay chắc sẽ khác với các trò công an đã dùng vào ngày 19/1 vừa qua để cản trở buổi tưởng niệm chiến sĩ Hoàng Sa.


Từ sáng sớm, công an chìm nổi đã kéo đến hiện trường.
 Trong khi đó người dân Việt tại Hà Nội và các vùng phụ cận vẫn lên đường tiến đến khu tượng đài. Chúng tôi nhận thấy có nhiều khuôn mặt quen thuộc của giới trí thức và văn nghệ sĩ:


(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Văn Ngọc Thu, Vũ Hạ Quyên, Vĩnh Ánh, và Trần Quang Thành tường thuật
8 giờ 30 sáng ngày 16/2/2014

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi