mardi 18 février 2014

Tin Nhanh Số 2 về buổi Xử Phúc Thẩm Ls. Lê Quốc Quân

Radio Chân Trời MớiCông an dàn trận khắp nơi - Người ủng hộ Ls. Lê Quốc Quân vẫn lên đường
Khu vực cách xa tòa án đã bị phong tỏa

Không khí căng thẳng đang bao trùm Hà Nội. Công an sắc phục và công an giả dạng đủ loại đoàn thể đang chia nhau đi chận các ngã đường:
Trước các nỗ lực ngăn chận và cố phá từ xa của công an, đồng bào phải chia nhau từng nhóm nhỏ và đi bằng nhiều đường đến điểm tập trung:
  

Tại khu đường Liêu Giai, đoàn người ủng hộ Ls. Lê Quốc Quân bắt đầu tụ lại và hô to: "Đả đảo phiên tòa bất công", "đảo đảo phiên tòa lén lút".
(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)
 

 
Sau đây là lời tường thuật của chị Dương Thị Xuân, đang đứng tại khu Liêu Giai và Đội Cấn
https://soundcloud.com/radio-ctm-3/duong-thi-xuan
 
Văn Anh, Vũ Hạ Quyên, Ánh Lê, Hoàng Trường, và Trần Quang Thành tường thuật
7 giờ sáng ngày 18/2/2014

DienDanCTM

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi