dimanche 16 février 2014

Tin Nhanh Số 5 về buổi Tưởng Niệm Ngày Biên Giới tại Hà Nội

RadioCTM

 Đoàn côn an hậm hực nhìn theo những người yêu nước


Khi thủ thuật nhiều công phu suốt đêm để gấp rút chiếm hết hiện trường bằng buổi ca nhạc, nhảy nhót vẫn thất bại trong ý đồ chận đứng cuộc tưởng niệm của đồng bào, và khi không giở lại được những trò hèn kém của ngày 19/1 (cắt đá, chỉa loa, giật băng rôn bỏ chạy, v.v...), đoàn côn an, với đầy đủ thủ lãnh lớn nhỏ và đầy đủ cả nam lẫn nữ, đành hậm hực đứng nhìn đoàn người Việt yêu nước đi quanh bờ hồ đả đảo Trung Quốc xâm lược: (Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Sau đây là nhận xét của Blogger Lê Anh Hùng:

https://soundcloud.com/radio-ctm-2/le-anh-hung

Văn Ngọc Thu, Vũ Hạ Quyên, Vĩnh Ánh, và Trần Quang Thành tường thuật
10 giờ 30 sáng ngày 16/2/2014

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi