dimanche 16 février 2014

Tin Nhanh Số 3 về buổi Tưởng Niệm Ngày Biên Giới tại Hà Nội

RadioCTM
  
Từ Hà Nội những khuôn mặt thân thương đang đại diện cho cả dân tộc
trước anh linh Quân và Dân Việt đã hy sinh vì đất nước

Công an tiếp tục kéo đến nhưng ẩn núp kín đáo và chờ lệnh:
Nhưng những con dân Việt đang có mặt tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ vẫn tập trung vào ý nghĩa của Ngày Biên Giới hôm nay. Họ đang đại diện cho cả dân tộc trên khắp nước và trên khắp thế giới để đốt những nén hương đầu tiên trước anh linh các anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ Tổ Quốc: Phóng viên nước ngoài có mặt để ghi lại quyết tâm của dân tộc Việt và cũng để sẵn sàng ghi lại các trò hèn kém của công an: (Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)


Và sau đây là cảm tưởng của Blogger Gió Lang Thang và cũng là cảm tưởng tiêu biểu của giới trẻ tại Hà Nội về cuộc tưởng niệm Ngày Biên Giới hôm nay:


https://soundcloud.com/radio-ctm-2/blogger-gio-lang-thang-ve-ngay-16-2


Văn Ngọc Thu, Vũ Hạ Quyên, Vĩnh Ánh, và Trần Quang Thành tường thuật
9 giờ 45 sáng ngày 16/2/2014
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi