mardi 18 février 2014

Tin Nhanh Số 6 về buổi Xử Phúc Thẩm Ls. Lê Quốc Quân

Radio Chân Trời Mới
Chúng tôi đều là Anh, Chị, và Em của Quân!

Không còn lằn ranh giữa người trong và ngoài gia đình, mà tất cả chỉ còn những "người thân" của Ls. Lê Quốc Quân tại khu vực tòa án Hà Nội hôm nay.

Những người Anh của Lê Quốc Quân:
  
Những người Chị của Lê Quốc Quân:


Những người Em của Lê Quốc Quân:
  
Và cả những người Mẹ của Lê Quốc Quân:  

(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Mọi người đau xót khi được tin anh Lê Quốc Quân vừa ngã gục tại phòng xử vì kiệt lực sau nhiều ngày tuyệt thực.

Bên ngoài tòa án hàng mấy trăm thước, mọi "người thân" của anh cố gởi vào lời kinh hòa bình và gào to: "Lê Quốc Quân vô tội!"
https://soundcloud.com/radio-ctm-3/ho-khau-hieu-va-kinh-hoa-binh

Văn Anh, Vũ Hạ Quyên, Ánh Lê, Hoàng Trường, và Trần Quang Thành tường thuật
9 giờ 45 sáng ngày 18/2/2014
DienDanCTM

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi