dimanche 16 février 2014

Tin Nhanh Số 2 về buổi Tưởng Niệm Ngày Biên Giới tại Hà Nội

RadioCTM

Vành khăn trên đầu: Nhân Dân không quên 1979 – 2014

Đồng bào đang kéo đến mỗi lúc một đông với vành khăn đỏ trên đầu: 

(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Cụ bà Hiền Đức là người niệm hương đầu tiên và cũng là người đầu tiên bị công an xô đẩy.
Sau đây là cảm nghĩ và dự phóng của nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy về buổi tưởng niệm hôm nay: 

https://soundcloud.com/radio-ctm-2/nguyen-tuong-thuy-ve-ngay-16-2

Văn Ngọc Thu, Vũ Hạ Quyên, Vĩnh Ánh, và Trần Quang Thành tường thuật9 giờ sáng ngày 16/2/2014

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi