mardi 18 février 2014

Tin Nhanh Số 9 về buổi Xử Phúc Thẩm Ls. Lê Quốc Quân

Radio Chân Trời Mới
Mẹ Ls. Lê Quốc Quân lên tiếng
trong lúc công an cắt đôi đoàn người ủng hộ

Sau đây là lời của bác Nguyễn Thị Trâm, mẹ của Ls. Lê Quốc Quân, thuật lại những gì xảy ra khi anh bất tỉnh tại phòng xử. Quá đau xót khi nhìn con ngã quỵ, bác la lớn trước tòa rằng con bác vô tội và tòa án này mới có tội.
https://soundcloud.com/radio-ctm-3/me-luat-su-le-quoc-quan
Chúng tôi cũng được tin cả mẹ và vợ Ls. Lê Quốc Quân đã bị đuổi ra khỏi phiên xử. Hiện trong tòa chỉ còn anh Quân và luật sư của anh.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi