mercredi 20 mars 2013

Tô Lâm bằng cái Tâm “thiếu logic”

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “sự trung thành tuyệt đối của quân đội và công an đối với đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu là khoa học là bắt buộc. (??) ” Giáo sư tiến sĩ Trung Tướng Tô Lâm - (BBC)
Có rất nhiều thực thể phản biện để viện dẫn chứng minh “ngài” Trung Tướng giáo sư tiến sĩ Tô Lâm “vẽ vời” tráo trở, bằng nhiều lý lẽ ngụy biện và nghịch lý khi đưa ra những luận cứ mà ông cho là “khoa học” để quy định sự “trung thành tuyệt đối” của quân đội và công an đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Không thể nhằm lẫn, giá trị của các lập luận ấy không hơn 2 từ “Bịp Bợm ” của kẻ cờ bạc bịp “tráo bài 2 lá”.
Có thể “ngài” phải đầu tư quá nhiều chất xám để kịp thời tích cóp thành quả “vật chất” bằng vị trí quyền lực có được cho ngày “về vườn” nên ngài Tô Lâm không còn ý niệm về thời gian, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, truyền thông đa phương tiện nối mạng toàn cầu, cả thế giới gần lại như dưới một mái nhà, không có chất cường toan nào xóa nổi những dữ liệu“chân thiện mỹ” hiển nhiên như chân lý phục vụ cho con người mà thế giới nhân loại văn minh đã hao tốn nhiều công sức có cả máu xương lẫn nước mắt để đúc kết hình thành - Xem đó là ưu điểm tuyệt đối có tính sâu rộng phổ quát, trong đó có Quân Đội của mọi quốc gia phải tuyệt đối “trung lập” ở bên ngoài các quỹ đạo chính trị đảng phái. Quân Đội là máu xương nhân dân, không thể là công cụ cho bất cứ phe nhóm đảng phái chính trị nào lợi dụng. Quân Đội chỉ duy nhất trung thành với Tổ Quốc, thủy chung với Nhân Dân.
Chất xúc tác gì kích thích một “tiến sĩ, giáo sư” nhân định ngược lại tri thức nhân cách phẩm giá của “tính người” mà lập luân khẳng định rằng: “sự trung thành tuyệt đối của quân đội và công an đối với đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu là khoa học là bắt buộc. (??)” (BBC)
Loại “khoa học” nào? “khoa học” rút ra từ luận án tốt nghiệp tiến sĩ CS/XHCN của ngài chăng? Khi mà 90% các quốc gia trên thế giới (trừ 3% - CSVN và 4 nước CS còn sót lại) thì đa phần, hệ thống chính trị đa nguyên hay Hoàng Gia trên thế giới, Quốc Hội nhân dân các quốc gia ấy đều không cho phép quân đội LL vũ trang trung thành hay chịu sự lãnh đạo của bất cứ một “đảng phái chính” trị nào. Ngay cả 4 nước CS//XHCN bạn bè “đồng chí” của CSVN cũng thế (không qui định thành luật, bắt buộc trung thành với đảng) – Mời ngài “tiến sĩ” Tô Lâm xem và có thể kiểm chứng:
Tìm hiểu cho kỷ trong Hiến Pháp phổ biến hiện nay của 4 nước CS/XHCH còn sót lại, cũng không thấy bất cứ quy định nào buộc quân đội/lực lượng vũ trang phải trung thành với đảng CS.
Hiến pháp Cu ba năm 1976 (sửa đổi các năm 1978, 1992,2 002) “khiêm nhường” tới độ không thấy điều khoản nào đề cập đến quân đội hay lực lượng vũ trang?. Hiến pháp CHDCND Lào năm 2003, cũng duy nhất, quân Đội trung thành với dân tộc mà thôi.
Ngay cả “sư phụ” của “đảng ta” - Hiến pháp Trung Quốc năm 1982 (sửa đổi, bổ sung năm 2004) Khá là “quang minh chính trực” quy định rất rõ ràng: “Quân Đội và lực lượng vũ trang thuộc về nhân dân” không có chi tiết nào liên quan đến đảng. 
Còn Hiến pháp CHDCND Triều Tiên một nhà nước “độc đoán” nhất thế giới, sửa đổi năm 2009, chỉ giản đơn ghi hệ thống vũ trang phù hợp với chính sách “Shogun” (ưu tiên quân đội và vấn đề quân sự), dành đến ba điều nói về lực lượng vũ trang nhưng cũng không có điều nào bắt buộc quân đội phải trung thành với đảng!.
Điều 31. Hiến Pháp CHDCND Lào:
Quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ của lực lượng Quân Đội, an ninh. Họ có các nghĩa vụ bảo vệ tất cả các tổ chức và công dân Lào, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đảm bảo ổn định trật tự và bền vững cho một nền Dân chủ. [1]
Điều 29. Hiến Pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:
Các lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thuộc về nhân dân. Nhiệm vụ của họ là tăng cường quốc phòng, chống xâm lược, bảo vệ quê hương, bảo vệ lao động hòa bình của nhân dân, tham gia vào các nghĩa vụ tái thiết quốc gia, làm việc chăm chỉ để phục vụ nhân dân. Nhà nước tăng cường các revolutionization hóa, hiện đại hóa và qui chuẩn của các lực lượng vũ trang để tăng khả năng phòng thủ quốc gia.[2]
Điều 59. Hiến Pháp Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên:
Nhiệm vụ quận đội lực lượng vũ trang của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên là bảo vệ lãnh đạo của cuộc cách mạng, bảo vệ lợi ích của nhân dân bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa và các lợi ích của cách mạng, bảo vệ quyền tự do, độc lập và hòa bình của đất nước trước các thế lực ngoại xâm bằng cách thực hiện tinh thần cách mạng dựa trên chính sách và tư tưởng Songun. [3]
Hiến Pháp Cộng Hòa Cuba: (Không đề cập quân đội)
Official Title: Hiến pháp của nước Cộng hòa Cuba 
Thông qua ngày: 24 Feb 1976 
Sửa đổi: 26 1978 tháng sáu, 12 Tháng Bảy 1992, 26 tháng 6 2002
ICL Document Status: 29 Nov 2010 [4]
Ngược đời là: Điều 70 Hiến Pháp Việt Nam (sửa đổi, bổ sung Điều 45)
Lực lượng vũ trang nhân dân “phải tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản Việt Nam” Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
Trong khi đó, quá khứ, các bản Hiến pháp ở Việt Nam từ trước đến nay, kể cả hai bản Hiến pháp 1956, 1967 ở miền Nam trước đây, cũng đều không có điều luật nào quy định quân đội phải trung thành với một đảng chính trị nào.
Vậy mà: “Dự thảo Hiến Pháp CH/XHCN/VN 1992 sửa đổi năm 2013 đã bổ sung Điều 45 Hiến pháp 1992 (thành Điều 70 Dự thảo) một đoạn thành luật nêu rõ: “lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản Việt Nam,…”. Đây là một trong những quy định “không giống ai”.Tại sao lại như vậy?
So sánh tổng quát chúng ta thấy, không những “ngược chiều” với 90% các quốc gia (không cộng sản) mà còn “không giống ai” với 4 nước CS thiểu số “đồng chí” với mình để CSVN phải nên cuối mặt xấu hổ, vì sự lợi dụng “lố bịch và kịchcởm”. Cũng y như “công an chỉ biết còn đảng còn mình” (duy nhất trên thế giới, chỉ có ở ngành CA Việt Nam, trịch thượng vô lễ như “ăn cháo đá bát” với nhân dân mình).
Thưa ngài Tô Lâm, là Giáo Sư, trong phạm trù “đạo đức” chắc ngài cũng thừa hiểu, con “chó” còn biết tuyệt đối “trung thành” với chủ nuôi nấng nó! Rất hiếm khi “chó phản chủ” bao giờ, trừ khi nó “hóa điên”.
Quân Đội, Công An, ai sinh ra? Tốn bao công sức chăm sóc lớn khôn, rồi tiếp tục bằng mồ hôi nước mắt đóng thuế nuôi dưỡng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm để cho một nhóm người lợi dụng danh nghĩa “lãnh đạo”, đánh tráo chân lý, mưu toan tước đoạt, bắt phải tuyệt đối “Trung Thành” với họ để biến thành công cụ riêng, làm “cái roi” chăn dắt ngược lại nhân dân, hòng bảo vệ quyền lực, đặt quyền lợi của cá nhân, phe phái bầy đàn, lên trên quyền lợi của Tổ Quốc Nhân dân, có nên gọi đó là hành vi “Vô Đạo”? Rất cá biệt, phản khoa học văn minh chính trị của nhân loại hiện nay !.
Mọi đảng phái chính trị đều từ Nhân Dân sinh ra nuôi dưỡng mà hình thành. “chết” đi một đảng phái, không quang trọng, Nhân Dân có thể “tái sinh” ra hàng trăm đảng phái mới, nếu cần, nhưng Tổ Quốc thì chỉ có một, mất đi là mất tất cả, chẳng còn gì, vì vậy: Quân đội, LL vũ trang chỉ duy nhất trung thành với Tổ Quốc Nhân Dân. (trong nhân dân đã có đảng rồi, đảng cũng đang “bú ké” nhân dân để mà sống) Đó mới là trách nhiệm thiêng liêng, tối thượng, là tiếng nói từ lịch sử tiến hóa văn minh dân chủ, thực tiễn và khoa học thời hiện đại, mà Quân đội 90% các quốc gia trên thế giới hiện nay đang lấy đó làm “sao Bắc Đẩu”.
Trong sáng như quang minh chính trực, đơn giản ngắn gọn, ít thôi, ngần ấy chứng minh khiêm tốn mong sẽ giúp phần nào cho cái chất “bầy nhầy, chính trị quan” trong não trạng của “ngài” Tô Lâm sẻ khỏe mạnh trong sáng, trung thực thêm ra để thấy rằng: Dù có là ảo thuật gia, cao thủ bịp bợm “tráo bài 2 lá Quân đội và công an phải tuyệt đối trung thành với đảng” cũng không thể nào bịt mắt hết thảy 85 triệu nhân dân và con em của mình trong Quân đội và LL vũ trang hiện nay.
Giống như loài vi khuẩn bẩn thỉu, quen sống trong môi trường yếm khí tối tăm, khi đánh hơi thấy vầng mây vẫn đục che ánh mặt trời sắp tan đi, chúng kinh hãi vội quơ lấy Quân Đội, LL vũ trang làm cái khiên che chắn – Nếu không, chúng biết, sẽ chết “bất đắc kỳ tử” dưới ánh sáng chân lý quang minh chinh đại từ mặt trời soi rọi ấy.
Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, đơn giản của sự đòi hỏi: “Quân Đội và LL vũ trang phải trung thành tuyệt đối với đảng ” nó chỉ với lý do giống như vậy thôi, dù được khéo léo dấu đi trong một góc khuất não trạng của ngài: “Giáo sư tiễn sĩ, Trung Tướng Tô Lâm”.
_____________________________________________
Chú thích:
- [1]. Điều 31. Hiến Pháp CHDCND Lào (Bản Anh ngữ):
- [2]. Điều 29. Hiến Pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:
- [3]Điều 59. Hiến Pháp Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên
- [4]Hiến Pháp Cộng Hòa CUBA: (Không đề cập quân đội)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi