lundi 23 décembre 2013

Camphuchia biểu tình đòi bầu cử lại

DienDanCTM – 23/12/2013

Những người ủng hộ đảng đối lập tại Campuchia, tức là Đảng Cứu Quốc, đang rầm rộ xuống đường, mà số lượng được cho là lên tới cả nửa triệu người, đòi hỏi Thủ Tướng Hunsen từ chức hoặc tổ chức cuộc bầu cử mới.
Lãnh tụ dối lập là ông Sam Rainsy và phó lãnh tụ là ông Kemm Sokha cũg có mặt tại cuộc biểu tình. Những người biểu tình nói là họ sẽ biểu tình mỗi ngày cho tới khi đạt được đòi hỏi.
Đảng Cứu Quốc đối lập của ông Sam Rainsy cho rằng cuộc bầu cử vào ngày 28/7/2013 vừa qua có nhiều gian lận về phiếu, bao gồm việc loại bỏ khỏi danh sách cử tri hơn 1 triệu người. Đảng Cứu Quốc đã đạt được thắng lợi lớn nhất về bầu cử từ trước đến nay với 55 ghế trong số 128 ghế dân biểu Quốc Hội. Tuy nhiên, để phản đối kết quả bầu cử, đảng này đã từ chối không chấp nhận những trách vụ được mời trong chính phủ.
Giám Đốc của tổ chức Human Rights Watch tại Á Châu là ông Brad Adams nhận định là “Ông Hunsen nắm quyền dựa trên một cuộc bầu cử gian lận”. Ông nói “Lãnh tụ các quốc gia dân chủ không nên chúc mừng, mà ngược lại nên đòi hỏi có một cuộc điều tra độc lập liên quan đến những gian lận bầu cử”. Sau cuộc bầu cử thì các quốc gia Pháp, Úc và Nhật đã công nhận chiến thắng của đảng cầm quyền./.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi