mercredi 18 décembre 2013

Giáo viên mầm non bóp cổ, bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt trẻ

Lời cảnh báo của DienDanCTM
Đoạn video sau đây, lấy từ Youtube, chứa đựng nhiều hình ảnh có thể tạo cảm xúc rất mạnh đối với những độc giả nhạy cảm, đặc biệt đối với những hành động hành hạ trẻ em. Xin quý độc giả cẩn trọng khi quyết định xem hay không xem. DienDanCTM xin trân trọng cảnh báo.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi