jeudi 12 décembre 2013

Thành lập Hội Bầu Bí Tương Thân


Kính thưa quý vị,

Chúng tôi vui mừng kính báo về việc thành lập Hội Bầu Bí Tương Thân, là hội thiện nguyện chuyên giúp đỡ và chia sẻ với tù nhân lương tâm và dân oan. Xin vui lòng đọc bản Điều lệ hơi dài của chúng tôi với danh sách thành viên sáng lập phía cuối bản Điều lệ.

Kính mong quý vị quan tâm và giới thiệu, quảng bá cho Hội Bầu Bí. Chúng tôi gần như tuyệt vọng khi biết chắc rằng không có bất kỳ một tờ báo nào trong 1 ngàn tờ báo ở trong nước dám đăng tin và giới thiệu về chúng tôi. Dù vậy chúng tôi không nao lòng, và tin chắc chúng tôi sẽ có thể hoạt động tốt nếu nhận được sự quan tâm và giới thiệu của quý vị.

Chia sẻ một tin vui là đến sáng nay chúng tôi đã nhận được khoảng 10 khoản tài trợ, đều ở trong nước, tổng là khoảng 3 triệu vnd.
Xin trân trọng cảm ơn,

Lê Thị Công Nhân
_____________________


ĐIỀU LỆ HỘI BẦU BÍ TƯƠNG THÂN
Xét thấy:

Dù thế giới đang phát triển về mọi mặt nhất là vấn đề Nhân quyền, nhưng ngược lại, ở Việt Nam ngày càng có nhiều tù nhân lương tâm và dân oan chỉ vì họ dám thực thi quyền con người của mình.

- Tù nhân lương tâm và dân oan Việt Nam ngày càng bị quy chụp bởi những tội danh mơ hồ và tùy tiện.

- Chế độ nhà tù Việt Nam hoàn toàn xa cách thảm hại so với mọi quy chuẩn về nhà tù nói riêng và Nhân quyền nói chung trên thế giới.

- Tù nhân lương tâm Việt Nam đang chịu một chính sách trù dập có hệ thống từ sinh hoạt trong đời sống hàng ngày trong tù cho đến việc bị chuyển đến các trại tù ngày càng xa gia đình, gây nên muôn vàn khó khăn cho việc thăm nuôi, dần làm cho gia đình tù nhân nản chí vì quá vất vả và tốn kém.

- Quy định của các trại tù đều ghi rõ tù nhân tương thân giúp đỡ lẫn nhau, tù thường phạm là vậy nên tù nhân lương tâm và dân oan càng cần được chia sẻ và giúp đỡ.

Chúng tôi, những người có tên sau đây, quyết định đồng sáng lập Hội Bầu Bí Tương Thân với mục đích góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính và sự đơn độc cho tù nhân lương tâm, dân oan và gia đình của họ bằng việc hỗ trợ vật chất và chia sẻ tinh thần. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Tên gọi, bản chất và mục tiêu

- Tên đầy đủ: Hội Bầu Bí Tương Thân (sau đây gọi là Hội). Hội không có tên tiếng Anh hay tên gọi nào khác. Trang mạng xã hội: Facebook: Bầu Bí Tương Thân; Blog: Bầu Bí Tương Thân, Email: baubituongthan@gmail.com

- Ngày thành lập: 11-12-2013 tại Hà Nội.

- Bản chất của Hội là một tổ chức xã hội dân sự, phi lợi nhuận và thiện nguyện. Hội hình thành và hoạt động hoàn toàn trên cơ sở tình nguyện và nhằm mục đích duy nhất là từ thiện.

- Mục tiêu của Hội nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính và sự đơn độc cho tù nhân lương tâm, dân oan và gia đình của họ bằng việc hỗ trợ vật chất và chia sẻ tinh thần.

- Nguyên tắc làm việc và cũng là slogan của Hội:

TRUNG THỰC, CẨN TRỌNG VÀ TIẾT KIỆM
ĐIỀU ĐÚNG QUAN TRỌNG HƠN ĐIỀU MÌNH THÍCH
KIÊU NGẠO LÀ NGUỒN GỐC CỦA TỘI ÁC, NGU DỐT VÀ CHIA RẼ
HẠNH PHÚC KHI GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC VÀ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

- Sinh hoạt nội bộ: Hội chưa có văn phòng, trụ sở. Các thành viên của Hội tự trang bị phương tiện làm việc và tự đóng góp chi phí cho sinh hoạt nội bộ của Hội. Thành viên của Hội làm việc không lương mà chỉ có chi phí cho việc đi cùng người nhà của tù nhân lương tâm và dân oan vào thăm người tù, trong trường hợp cần thiết theo mục 3 khoản 1 điều 2.

- Hội công khai về thành viên và các hoạt động của Hội: CHÚNG TÔI LÀ AI VÀ CHÚNG TÔI LÀM GÌ; THU CHI TÀI CHÍNH CHI TIẾT ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG trước ngày 15 của tháng sau trên trang mạng của Hội; Lịch trình thăm nuôi tù nhân; Báo cáo chuyến đi thăm nuôi tù nhân ...

Điều 2: Hoạt động

- 2.1 Hỗ trợ cơ bản và thường xuyên theo thứ tự ưu tiên như sau: 1: Hỗ trợ phần nào chi phí sinh hoạt hàng tháng cho tù nhân lương tâm; 2: Hỗ trợ chi phí đi lại cho người thân của tù nhân lương tâm vào thăm; 3: Để tiết kiệm và hỗ trợ nhiều hơn cho tù nhân và dân oan, Hội chỉ chi trả cho nhiều nhất là hai thành viên của Hội đi cùng người nhà vào thăm người tù.

- 2.2 Hỗ trợ theo trường hợp đặc biệt: tùy theo tính chất từng sự việc xảy ra Hội sẽ quyết định: hỗ trợ gia đình tù nhân lương tâm đặc biệt khó khăn (ví dụ: hỗ trợ học phí, tiền chữa bệnh cho người thân của tù nhân lương tâm, tiền phúng viếng tù nhân, người nhà của tù nhân, dân oan qua đời); hỗ trợ dân oan đặc biệt khó khăn... 

- 2.3 Trong khả năng của mình, các thành viên của Hội chủ động tìm hiểu và liên hệ với người nhà tù nhân lương tâm và dân oan. Hội chào đón người nhà tù nhân và dân oan chủ động liên lạc với Hội để báo tin về trường hợp, vụ án của mình và của người thân. Hội công khai lịch trình thăm nuôi người tù tháng sau vào ngày 25 tháng trước. 

- 2.4 Để thuận lợi và đơn giản nhất cho việc đi cùng người nhà thăm nuôi người tù, thành viên của Hội tùy chọn trường hợp nào mình có thể đi và đăng ký với Ban Điều hành. Ban Điều hành tùy thuộc vào kinh phí và mức độ cần thiết, sẽ quyết định cử (các) thành viên đó đại diện cho Hội cùng đi thăm nuôi người tùvà chi trả chi phí đi lại cho các thành viên này, nhưng chỉ chi trả tối đa cho hai thành viên. Ngoài ra Hội cũng khuyến khích các thành viên khác đi cùng và tự chi trả cho chuyến đi.

Điều 3: Nguồn quỹ

- 3.1 Hội kêu gọi và tiếp nhận đóng góp tài chính là tiền Việt hoặc ngoại tệ, của cá nhân và tổ chức là người Việt Nam và người nước ngoài, ở Việt Nam và ở nước ngoài, với điều kiện sự đóng góp này không đi kèm bất kỳ sự can thiệp ở bất kỳ mức độ nào vào các hoạt động của Hội.

- 3.2 Cách tài trợ góp quỹ: 

1: Gửi vào tài khoản của Hội:
Tài khoản tiền Việt số ………… ngân hàng ……….............
Tài khoản ngoại tệ số ………….. ngân hàng………….........

2: Chuyển trực tiếp cho các thành viên của Hội bằng cách liên lạc với bất kỳ thành viên nào của Hội.

-        3.3 Hình thức tài trợ góp quỹ1: Không xưng tên; 2: Yêu cầu không nêu tên (nhà hảo tâm cho biết tên nhưng yêu cầu Hội không công bố tên ra ngoài); 3: Ghi tên, địa chỉ đầy đủ

-        3.4 Hội công khai thu chi hàng tháng dù có hay không có tài trợ (thu), có hay không có hoạt động (chi).

-        3.5 Quý vị hảo tâm muốn giúp đỡ chi phí hoạt động cho cá nhân thành viên của Hội xin gửi riêng đến thành viên đó và nói rõ mục đích. Sự tài trợ này đương nhiên không đưa vào quỹ của Hội.

Điều 4: Kỷ luật công tác

Thành viên của Hội không được nhân danh Hội làm bất kỳ việc gì vì lợi ích cá nhân và không phù hợp với tiêu chí và các quy định của Hội. Thành viên của Hội phải luôn đề cao uy tín và hình ảnh của Hội bằng cư xử trung thực, cẩn trọng, nhiệt tình và luôn tiết kiệm VÌ HỘI LÀ MỘT TỔ CHỨC THIỆN NGUYỆN.

4.1 Khi tiếp nhận tài trợ của nhà hảo tâm chuyển trực tiếp cho các thành viên, nhằm phòng tránh trộm, cướp và cạm bẫy của các thế lực thù địch cũng như tránh những hiểu lầm đáng tiếc giữa nhà hảo tâm và thành viên, giữa thành viên và Hội, thành viên phải tuân thủ triệt để quy định sau:

Khi tiếp nhận tài trợ của nhà hảo tâm phải có (ít nhất) một thành viên khác của Hội đi cùng. Đề nghị nhà hảo tâm vui lòng chờ đến khi có thành viên khác đi cùng. Nếu nhà hảo tâm không đồng ý thì xin lỗi không thể đến được.

Không đi nhận tài trợ trực tiếp của nhà hảo tâm trước 8h sáng và sau 8h30 tối.

Có thể từ chối tiếp nhận tài trợ, khi, dựa trên suy luận và linh cảm của mình, thấy rằng việc nhà hảo tâm hẹn gặp là nguy hiểm về địa điểm, thời gian... (dấu hiệu một âm mưu); hoặc nhà hảo tâm thay đổi quá 2 lần cuộc hẹn gặp (thể hiện thái độ không nghiêm túc). Thành viên báo lại với Ban Điều hành trường hợp này để chia sẻ rút kinh nghiệm cho  những thành viên khác.

Kiểm tra kỹ xem tiền thật hay giả,  viết giấy biên nhận, cùng ký đưa cho nhà hảo tâm. Hội không chấp nhận bất kỳ tố cáo nào về việc tài trợ mà không có biên nhận làm bằng chứng.

- Sau khi tiếp nhận tài trợ, thành viên báo ngay cho Ban Điều hành và trong vòng 3 ngày phải chuyển số tiền tài trợ cho thủ quỹ.

Thành viên phải giải thích đầy đủ các quy định cho nhà hảo tâm, để, nếu nhà hảo tâm không tài trợ nữa thì vẫn giữ sự tôn trọng đối với Hội, vì, dù sao thì tiền vẫn ở trong túi nhà hảo tâm.

4.2 Khi đi thăm nuôi tù nhân lương tâm, dân oan

Thành viên được khuyến khích chia sẻ thông tin kịp thời về vụ án, vụ việc và hoàn cảnh của họ ra công luận ngay khi có thông tin, lịch trình.

Sau khi chuyến thăm kết thúc, trong vòng 3 ngày, thành viên phải viết báo cáo về chuyến đi và gửi cho Ban Điều hành để công bố. Thành viên có toàn quyền công bố báo cáo đó trên trang mạng của riêng mình sau khi đã gửi bản báo cáo cho Ban Điều hành.

Hình thức (viết tay hay vi tính) và văn phong tùy ý mỗi thành viên nhưng phải bảo đảm các thông tin: tên thành viên, số điện thoại, ngày tháng, nơi xuất phát, nơi đến, tên, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người thân của tù nhân, tên, tuổi tù nhân, nội dung cơ bản về án tù, hoàn cảnh gia đình tù nhân, số tiền tài trợ người tù, chi phí chuyến đi.

Điều 5: Tổ chức của Hội, tham gia và dừng tư cách thành viên

-        Hội có một Ban Điều hành, gồm Trưởng Ban, hai Phó Ban, trong đó một Phó Ban kiêm Thủ quỹ và một Trợ lý. Ban Điều hành có chức năng điều phối, quản lý công việc của Hội về đối nội cũng như đối ngoại. Ban Điều hành được các thành viên bầu lên theo nhiệm kỳ một (01) năm.

-        Thành viên sáng lập là những thành viên đã ghi danh khi công bố thành lập Hội.

-        Thành viên có thể dừng tư cách thành viên bất kỳ khi nào vì bất kỳ lý do gì bằng một tuyên bố gửi đến Ban Điều hành. Thành viên phải báo cho Ban Điều hành 3 ngày trước khi công bố quyết định. Thành viên đó hoặc Ban Điều hành có thể yêu cầu tổ chức cuộc họp để các bên có thể giãi bày khúc mắc, nếu có. Việc có hay không có cuộc họp này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyết định dừng tư cách thành viên. Tất cả những công việc mà thành viên này đang thực hiện theo đúng như điều lệ của Hội sẽ được Hội đương nhiên tiếp nhận và thực thi bình thường. Tuyên bố dừng tư cách thành viên có hiệu lực ngay khi công bố.

-        Một thành viên có thể bị dừng tư cách thành viên khi: 1: Vi phạm Điều lệ của Hội, đã bị Ban Điều hành nhắc nhở ba (03) lần, 2: Không đủ năng lực để tiếp tục hoạt động, ví dụ để mất tiền tài trợ quá hai (02) lần...

-        Hội đón chào những người đồng cảm và đồng ý với điều lệ của Hội tham gia thành viên. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng các hình thức có thể.

Một người tham gia thành viên hay bị dừng tư cách thành viên khi có 2/3 số thành viên của Hội tại thời điểm đó trong đó có đủ bốn (04) thành viên Ban Điều hành thông qua.

Điều 6: Tù nhân lương tâm và dân oan

-        Tù nhân lương tâm là tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo và tù nhân bị quy chụp cho các tội danh khác nhưng được dư luận quan tâm và Hội coi họ là tù nhân lương tâm.

-        Dân oan có thể là người bị tù oan, người đi khiếu kiện oan sai, người bị nhân viên nhà nước đối xử oan ức, người bị tù vì những hành vi phản kháng và bị quy vào các tội danh như chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích ..v..v.. mà dư luận quan tâm cũng như Hội xét thấy hành vi của họ là do bất đắc dĩ, uất ức, phẫn nộ vì bị oan sai mà gây nên.

Điều 7: Tạm ngưng hoạt động và giải tán Hội

7.1 Hội tạm ngưng hoạt động khi:

- Các thành viên Hội quyết định tạm ngưng hoạt động vì bị đàn áp không thể duy trì hoạt động bình thường của Hội.

- Ban Điều hành không có đủ 3 thành viên trong suốt 6 tháng.

- Hội không có ngân quỹ để tiến hành bất kỳ hoạt động nào trong suốt 6 tháng.

- Thời gian tạm ngưng hoạt động tối đa là 6 tháng và có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần không quá 6 tháng.

7.2 Hội giải tán khi:

- Các thành viên quyết định giải tán Hội.

- Sau 4 lần gia hạn tạm ngưng hoạt động mà Hội vẫn không thể hoạt động trở lại được. Điều này không áp dụng khi Hội buộc phải tạm ngưng hoạt động vì lý do bị đàn áp như ghi tại điều 7.1 nêu trên.

Điều 8: Phạm vi hoạt động thời kỳ đầu

Xét thấy điều kiện về tài lực và nhân lực của Hội còn hạn chế, nên trong thời kỳ đầu thành lập Hội quyết định:

-        Phạm vi thăm nuôi tù nhân là các trại tù trên toàn Bắc bộ cho đến Đà Nẵng.

-        Mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng cho người tù là một (01) triệu đồng.

-        Mức hỗ trợ chi phí đi lại thăm nuôi cho người thân của người tù tùy vào chi phí cho phương tiện chuyên chở và thời gian đi lại nhưng không quá ba (03) triệu đồng một lần thăm nuôi.

-        Mức hỗ trợ chi phí cho thành viên của Hội đi cùng người thân thăm nuôi người tù không quá mức hỗ trợ chi phí đi lại cho người thân đó, và tối đa hỗ trợ cho hai (02) thành viên cho mỗi chuyến đi.

Điều 9: Thay đổi điều lệ và cơ cấu

9.1 Các quyết định của Hội được thông qua khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội trong đó có đủ bốn (4) thành viên của Ban Điều hành đồng ý.

9.2 Điều lệ của Hội có thể được sửa đổi, cơ cấu của Hội có thể thay đổi theo nhu cầu hoạt động và phát triển nhưng không được trái với mục tiêu ban đầu và bản chất của Hội.

Hà Nội ngày 11.12.2013

Các thành viên sáng lập đã ký thông qua:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP  HỘI BẦU BÍ TƯƠNG THÂN


Lê Hùng -1949 
Biên tập viên Nxb Thanh Niên về hưu 
Trưởng Ban Điều hành 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004358494935&fref=ts 
33 Phố Chùa Láng – Khu trường đoàn trung ương, Đống Đa, Hà Nội 
0913341791 


Nguyễn Tường Thụy - 1952 
Cựu chiến binh, nhà văn, nhà báo 
Phó Ban Điều hành 
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com 
https://www.facebook.com/tuongthuy.nguyen?fref=ts 
Cụm Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 
0983485952 


Lê Hồng Phong - 1972 
Kế toán viên 
Phó Ban Điều hành kiêm Thủ quỹ 
https://www.facebook.com/thiennhan.le?fref=ts 
Số 20 ngõ 575 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
0904138990 


Lê Thị Công Nhân – 1979 
Luật sư – Tù nhân lương tâm 
Trợ lý Ban Điều hành 
P.316 A7 Tập thể VPCP ngõ 4, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 
01205115496 


Lê Gia Khánh – 1933 
Tù nhân chính trị 
51 Ngõ Chùa Liên Phái-Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
01675694263 


Nguyễn Anh Dũng - 1947 
Cựu chiến binh, nhà giáo, nhà báo 
http://nhanquyenvacongly.blogspot.com/
https://www.facebook.com/dung.nguyenanh.3538?fref=ts 
Số 5 Ngách 12/87 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 
01247989936 


Nguyễn Thị Huần - 1955 Dân oan 
https://www.facebook.com/nguyenthi.huan.77?fref=ts 
Xóm Vàng, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 
01223247067 


Trương Văn Dũng – 1958 Dân oan 
https://www.facebook.com/truong.v.dung.73?fref=ts 
Số 69 ngõ 73, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 
0973090713 


Trần Thị Nga -1977 Dân oan 
https://www.facebook.com/thuyngahanam?fref=ts 
Số 255 đường Trần Thị Phúc, tổ 8, Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam 
0972572585 

10 
Ngô Quỳnh - 1984 
Tù nhân lương tâm 
https://www.facebook.com/quynh.ngo.969?fref=ts 
Thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang 
0913934531 
Chúng tôi, những thành viên đồng sáng lập vui mừng đóng góp ban đầu cho Hội

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BAN ĐẦU CHO HỘI

STT
Họ và tên
 Số tiền vnd
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú
1
Nguyễn Tường Thụy
200,000
11.12.2013
Hà Nội
Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ
2
Lê Thị Công Nhân
500,000
11.12.2013
Hà Nội
Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ
3
Nguyễn Thị Huần
100,000
11.12.2013
Hà Nội
Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ
4
Lê Gia Khánh
200,000
11.12.2013
Hà Nội
Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ
5
Nguyễn Anh Dũng
200,000
11.12.2013
Hà Nội
Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ
6
Trương Văn Dũng
500,000
11.12.2013
Hà Nội
Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ
7
Lê Thiện Nhân
300,000
11.12.2013
Hà Nội
Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ
Tổng
       2,000,000
PHỤ LỤC SỐ 1

1-    Nội dung biên nhận tiền theo đúng nguyên mẫu, ví dụ

“ Hôm nay ngày... tháng… năm... tại Hà Nội, chúng tôi là Lê văn A và Nguyễn thị B đã nhận của ông Trần văn Y số tiền là một triệu đồng (1.000.000) tài trợ cho Hội Bầu Bí.”

Biên nhận được viết tay, các thành viên ký tên ngay sát phía trên và ngay sát phía dưới nội dung biên nhận.

2-    Mẫu Bảng kê thu tài chính công khai hàng tháng, ví dụ

BẢNG KÊ THU TÀI CHÍNH THÁNG 1.2014

STT
TÊN NHÀ HẢO TÂM
SỐ TIỀN TÀI TRỢ
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
TÊN THÀNH VIÊN TIẾP NHẬN
GHI CHÚ
1
Không xưng tên
1.500.000 vnd
Hà Nội, Ngày......
Lê Văn A
Nguyễn Thị B

2
Trần Danh X
3.000.000 vnd
Hải Phòng, Ngày...

Chuyển khoản
3
Yêu cầu không nêu tên
100 usd
Hà Nội, Ngày......
Ngô Văn M
Đoàn thị N
~ 2.000.000 vnd

3-    Mẫu Bảng kê chi tài chính công khai hàng tháng, ví dụ


BẢNG KÊ CHI TÀI CHÍNH THÁNG 1.2014

STT
TÊN THÀNH VIÊN CHI TRẢ
SỐ TIỀN CHI TRẢ
NỘI DUNG CHI TRẢ
THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM CHI TRẢ
TÊN NGƯỜI NHẬN
GHI CHÚ
1
Lê Văn A
1.000.000 vnd   

1.500.000 vnd 

500.000 vnd

Hỗ trợ sinh hoạt phí cho tù nhân X;
Hỗ trợ chi phí thăm nuôi cho người nhà;
Chi phí cho thành viên Hội đi cùng.
Trại tù Ba Sao, Hà Nam, Ngày...
Nguyễn Thị B
Địa chỉ ..., Số điện thoại ....
Chị B là vợ tù nhân Nguyễn Văn X
2
Nguyễn Văn B
1.000.000 vnd
Hỗ trợ chữa bệnh cho dân oan Đặng Văn C
Hà Nội, ngày ...
Đặng Văn C, số điện thoại ..., địa chỉ ...

3
Lê Ngọc X
Đặng Văn Y
2.000.000 vnd


1.500.000 vnd

3.000.000 vnd
Hỗ trợ sinh hoạt phí và chữa bệnh cho tù nhân  Trần Ngọc H
Hỗ trợ chi phí thăm nuôi cho người nhà
Chi phí cho hai thành viên Hội đi cùng
Trại tù số 5, Thanh Hóa, Ngày ...
Trần Văn G, địa chỉ ..., số điện thoại ...
Ông G là cha tù nhân H

4-    Mẫu bảng tổng kết thu chi hàng tháng, ví dụ:

BẢNG TỔNG KẾT THU CHI THÁNG 1.214

SỐ DƯ THÁNG TRƯỚC
THU TRONG THÁNG
CHI TRONG THÁNG
SỐ DƯ CUỐI THÁNG
GHI CHÚ
3.000.000 đ
18.000.000
19.000.000 đ
2.000.000 đ
1.000.000 trong tài khoản,
1.000.000 thủ quỹ giữ


5- Mẫu bảng lịch trình thăm nuôi tù nhân hàng tháng, ví dụ

LỊCH TRÌNH THĂM NUÔI TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VÀ DÂN OAN
THÁNG 1.2014

STT
TÊN TÙ NHÂN DÂN OAN
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
TÊN NGƯỜI THÂN
TÊN THÀNH VIÊN ĐI CÙNG
GHI CHÚ

1

Đỗ Minh H
Ngày 5.1.2014
Trại Thanh Xuân, Hà Nội
Đỗ Văn X
Đt......
Đc.....
Trần Đức T
Đt..........
Ngô Duy K
Đt:.........

Ông X là cha tù nhân H
2
Nguyễn Xuân N
Ngày 7.1.2014
Trại Điện Bàn, Đà Nẵng
Lê Thủy A
Đt............
Đc...........
Trương Văn P
Đt ................

Bà A là vợ tù nhân N
3
Nguyễn Văn T
Ngày 11.1.2014
Trại Ba Sao, Hà Nam
Nguyễn Hữu M
Đt..............
Đc.............
Lê Thiện Q
Đt..............
Nguyễn thị H
Đt...............
Đặng Ngọc B
Đt...............
Anh M là cháu tù  nhân T

****************************************
STATUTE OF THE
BAU BI TUONG THAN ASSOCIATION

Considering that :

- Although the world is developing on all aspects, especially on Human Rights issues, but on the contrary, in Vietnam, the number of prisoners of conscience and victims of injustice are growing just because these people dare to enforce their human rights.
- Vietnam prisoners of conscience and victims of injustice are increasingly being taken with vague and arbitrary offense.
- Vietnam prison regime is completely far more miserable than any prison regulation in particular and human rights in general in the world.
- Vietnam prisoners of conscience are subject to a policy of systematically represses from activity in daily life in the prison to the transfer to remote prisons which are increasingly far away from family that caused great hardships for the visitation, slowly making their family discouraged because it becomes too hard and expensive.
- Vietnam prison regulations are clearly noted that prison inmates mutually help each other; regular prisoners do so; thus prisoners of conscience and victims of injustice need even more sharing and helping.

We, the persons named below, decided to co-find Bau Bi Tuong Than Association with the purposes of helping to reduce the financial burden and loneliness for prisoners of conscience, landless farmers and their families by supporting them financially and spiritually.  The specific contents are as follows :

Article 1 : The name , the nature, and objectives
- Full Name: Bau Bi Tuong Than Association (hereinafter called the “Association”).  The Association does not have an English name or any other names.  The Association networking sites: Facebook: Bau Bi Tuong Than; Blog: Bau Bi Tuong Than, Email: baubituongthan@gmail.com.
- Date of establishment: December 11th, 2013 in Hanoi.
- The nature of the Association is an organization of civil society, non-profit and volunteer. The Association is formed and operated entirely on a voluntary basis and only for the purpose of charity.
- The goal of the Association is to help reducing the financial burden and loneliness for prisoners of conscience, landless farmers and their families by supporting financially and and spirituallỵ.
- The Association’s working principle and also slogan :

HONESTY, PRECAUTION, AND SAVE
THE RIGHT THING IS MORE IMPORTANT THAN THE THING WE LIKE
ARROGANCE IS THE ORIGIN OF CRIME, IGNORANCE, AND DIVISIONS
FELICITY WHEN HELPING OTHERS AND BEING HELPED

- Internal activities: The Association has not yet had an office base. The members themselves find means to work and contribute to the costs associated with the internal activities. Members do not get paid for working but do get paid for the cost of accompanying family member(s) of prisoners of conscience and/or victims of injustice in prison visit(s), if necessary as indicated under Article 2.3.1.

- The Association is public about its members and activities: WHO WE ARE AND WHAT WE DO; PROVIDE DETAILED REVENUES AND EXPENDITURES MONTHLY after the 15th of the following month on the Association website; prisoners visitation schedule; prisoner visit trip report ...

Article 2 : Activities
- 2.1 Basic and frequent support in the following priority order: 1: Partially support monthly living expenses for prisoners of conscience; 2: Support travel expenses to prisoner’s relatives for prison visit; 3: in order to save and support more for prisoners of conscience and victims of injustice, the Association only pays for a maximum of two members to accompany family member(s) of prisoners to prison visit.
- 2.2 Special circumstances support: Depending on the nature of each incident, the Association will decide: Support families of prisoners of conscience in particular difficulties (e.g., tuition assistance, medical expenses for relatives of prisoners of conscience, monetary condolences to prisoners, family members of prisoners, and victims of injustice in the case of death), support victims of injustisce in particular difficulties ...
- 2.3 In their abilities, members of the Association actively explore and contact family members of prisoners of conscience and victims of injustice. The Association welcomes family of prisoners and victims who initiatively contacted and informed the Association about their case, or the case of his relatives. The Association publishes next month prisoner visit schedule on the 25th of the prior month.
- 2.4 For convenience and simplicity in accompanying family members to visit inmates, members of the Association select the case they can go and register with the Association. Depending on the level of funding required, the Association will decide whether or not to elect those members to represent the Association in the visit, but only pay travel expenses for maximum two (2) members. In addition, the Association also encourages other members to go along and pay for the trip themselves.

Article 3 : Source of funds
- 3.1 The Association calls on and receives financial contributions in Vietnamese or foreign currencies, from Vietnamese persons and/or organizations in Vietnam and abroad, with the condition that the contributions are not accompanied by any interference in any extent in any of the Associations’ activities.

- 3.2 The pooling of funds :
1: Send into the account of the Association:
Vietnam currency Amount: _______VND, Bank Account Number:   __________
Foreign currency Amount: _______ USD, Bank Account Number: ___________
 2: Transfer directly to members of the Association by contacting any  member of the Associations.

- 3.3 Contribution Methods: 1: Not giving name; 2: Ask not to be named (donors provide name but request that the Association do not publish names); 3: Give name, full address.
- 3.4 The Association public monthly revenues and expenses with or without funding (revenue), whether or not operating(expenses) .- 3.5 Donors who want to help operating costs for individual members of the Association should send directly to those members and clearly state the purpose. This type of funding is not included in the Association sources of fund.

Article 4 : Work Discipline
Members of the Association do not use the Association name for personal gain and do anything not in accordance with the criteria and rules of the Association. Its members must always uphold the reputation and image of the Association by behave honestly, diligently, enthusiastically, and always save because THE ASSOCIATION IS A CHARITY.

4.1 When receiving funding from donors given directly to members, to  prevent theft, robbery and pitfalls of enemy forces as well as to avoid misunderstanding between benefactors and members, between members and the Association, members must adhere to the following rules :

When receiving funding from donors, must have (at least) one other member of the Association goes along.  Suggest donors please wait until the other members goes along.  If donors do not agree then inform them that the transaction cannot take place.

Do not accept donation directly from donors before 8:00 am and after 8:30 pm.

May refuse to receive funding, when, based on inference and hunch, recognizing that donors’ appointment is dangerous in location and time, ... (signs of a plot); or donors change appointments more than 2 times (not show serious attitude). Members report back to the Association this case to share experiences with other members.

Check carefully for real or fake money, write receipts, sign and give to donors.  The Association does not accept any accusations about financing without a receipt as proof.

- After receiving funding, members immediately notify the Association and transfer the funds to the treasurer within 3 days.

Members must explain fully the rules to donors, so, if donors are not funding anymore, they still respect the Association, because, after all, the money is still in the donors’ pocket.

4.2 When visiting prisoners of conscience, victims of injustice
- Members are encouraged to share timely information about the case, and the circumstances of the case as soon as they are published and there are information and schedule.
- After the end of the visit, within 3 days, the member must write a report about their trip and send it to the Association for public announcement.  Members have full right to publish that report on their own website after the report was submitted to the Association.

Format (hand-written or computerized) and arbitrary style are member’s, but each member must ensure the following information: Member’s name, phone number, date, place of origin, destination, name, phone number and contact address of relatives of prisoners, name, age of prisoners, the basic content of the jail sentence, inmate’s family circumstances, the amount of funding for the inmate, the visiting trip cost.

Article 5: The Association structure, participating and stop-participating membership
- The Association has an Executive Committee, consisting of Chairperson,  two Deputy Chairpersons, one of them also be Treasurer, and an Assistant.  Executive Committee functions are to coordinate and manage the internal as well as external work.  Executive Board members are elected for a term of one (01) year.

- Founding members are members enrolled when the Association was established.

- Members can stop membership at any time for any reason by a declaration addressed to the Executive Committee.  Members must notify the Executive Committee three (3) days before announcing the decision.  Members or Executive Committee may request a meeting between parties to resolve problems, if any.  Whether or not there is a meeting has no effect to the decision to stop membership.  All work by the exiting members which has been carried out in accordance with the Association regulations will be continued by the Association.  Declaration to stop membership takes effect upon publication.

- A member may be stopped being member when: 1: Violation of the statute and was reminded by the Executive Board three (3) times, 2: Inability to continue operation, for example, lost funding to take more than two (2) times, etc.

- The Association welcomes people who are empathetic and agree with its statute to become participating members.  Please contact us using all possible methods.

A participant member or membership is suspended when two thirds (2/3) of the members of the Association at that time, including all four (4) members of the Executive Board, approve.

Article 6 : Prisoner of conscience and victims of injustice
- Prisoners of conscience are political prisoners, religious prisoners and
  prisoners who are taken for other crimes but are of public concern are
  considered prisoners of conscience by the Association.
- Victims of injustice could be those who are imprisoned unjustly, wrongfully
  convicted, treated unjustly, imprisoned for acts of resistance to state
  employees, imprisoned for acts of protest and was referred to the crime as
  against the executor duty, disturbing public order, intentionally causing
  injury, etc. that public concern as well as the Association deems their
  behavior is so reluctant, resenting, outrage for wrongfully convicted that
  triggers.

Article 7 : Operation Temporary Suspension and Disband of the Association
7.1 The Association to suspend operations when:
- The members decided to suspend operations because of persecution and cannot maintain normal operation of the Association.
- Executive Board members do not have at least three (3) members in six (6) sconsecutive months.
- The Association has no funds to carry out any activity in six (6) consecutive months.
- Maximum operation suspension period is six (6) months and may be extended several times, each time not more than six (6) months.

7.2 Association disbanded when:
- The members decided to dissolve the Association.
- After four (4) times extended inactivity for which it was not able to be active again.  This does not apply when the Association was forced to suspend operations because of persecution as defined in Article 7.1 above .

Article 8 : Scope of early stage operation
Considering that the financial resource and manpower are limited, so in the early establishment, the Association decide:
- The scope is to visit the prison inmates in the North to Da Nang.
- The support for monthly living expenses for a prisoner is one (1) million VND.
- The support for travel costs to relatives to visit prisoners, depending on the cost of transportation and travel time, not to exceed three (3) a million VND per visit.
- The support for Association members’ travel costs to accompany inmate’s family to visit inmates cannot exceed inmate’s relative’s travel costs, and support maximum two (2) members for each trip .

Article 9 : Change the rules and structure
9.1 The decisions of the Association are passed if at least 2/3 of its members, including all four members of the Executive Board, agreed .
9.2 The Association statutes can be amended, its structure can be changed according to the needs and growth but are not contrary to the initial objectives and the nature of the Association.


Hanoi on the 11th of December, 2013

Signed by the founding members:

FOUNDING MEMBER LIST OF THE BAU BI TUONG THAN ASSOCIATION
No.
Names (Last, Midle, First)

Addresses
Phone numbers
1
Le Hung -1949
Editor - Thanh Nien Publishing House - Retiree
Chairperson of Executive Committee
33 Chua Lang str, Dong Da, Hanoi
0913341791
2
Nguyen Tuong Thuy - 1952
Veteran, writer, freelance journalist
Deputy Chairperson
Quynh Lan group, Vinh Quynh commune, Thanh Tri, Hanoi
0983485952
3
Le Hong Phong (Le Thien Nhan) - 1972
Accountant
Deputy Chairperson also Treasurerhttps://www.facebook.com/thiennhan.le?fref=ts
20 lane 575 Hoang Hoa Tham, Ba Đinh, Hanoi
0904138990
4
Le Thi Cong Nhan – 1979
Lawyer – Former political prisoner
Assistant of the  Executive Committee

P.316 - A7 - VPCP lane 4, Phuong Mai str, Dong Da, Hanoi
01205115496
5
Le Gia Khanh – 1933
Former political prisoner
51 Lane Chua Lien Phai, Bach Mai str, Hai Ba Trung, Hà Nội
01675694263
6
Nguyen Anh Dung - 1947
Veteran, teacher, freelance journalist
5 alley 12/87 Chinh Kinh str, Nhan Chinh group, Thanh Xuan, Hà Nội
01247989936
7
Nguyen Thi Huan - 1955
Former Prisoner of conscience, victim of injustice
Vang hamlet, Hoang Dan commune, Tam Duong, Vinh Phuc province
01223247067
8
Truong Van Dung – 1958
 Victim of injustice
69 lane 73, Nguyen Luong Bang, Dong Da, Hanoi
0973090713
9
Tran Thi Nga -1977
Victim of injustice
255 Tran Thi Phuc str, group 8, Hai Ba Trung, Phu Ly, Ha Nam province
0972572585
10
Ngo Quynh - 1984
Former Prisoner of conscience
Cam Bao hamlet,, Xuan Cam commune, Hiep Hoa, Bac Giang province
0913934531

We, the founding members of the Associate be pleased to donate to the Associate, at first:
LIST OF THE FIRST DONATIONS TO THE ASSOCIATION
No.
Names
(First, Middle, Last)
 Amount vnd
Date
Places
Notes
1
Nguyen Tuong Thuy
200,000
11.12.2013
Hanoi
Hand over to the Treasurer
2
Le Thi Cong Nhan
500,000
11.12.2013
Hanoi
Hand over to the Treasurer
3
Nguyen Thi Huan
100,000
11.12.2013
Hanoi
Hand over to the Treasurer
4
Le Gia Khanh
200,000
11.12.2013
Hanoi
Hand over to the Treasurer
5
Nguyen Anh Dung
200,000
11.12.2013
Hanoi
Hand over to the Treasurer
6
Truong Van Dung
500,000
11.12.2013
Hanoi
Hand ovesr to the Treasurer
7
Le Hong Phong (Le Thien Nhan)
300,000
11.12.2013
Hanoi
Hand over to the Treasurer
Total
       2,000,000Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi